SKVALTKVARNEN


Siggamåla Skvaltkvarn 2021

Öppet lördagar 3 juli - 7 augusti kl. 14:00 – 16:00

 

Kvarnen är igång med malning och försäljning av rågmjöl. 

Köp hem och baka goda rågkringlor eller panera sillen.

Vi säljer lotter så du kanske får kaffe med hem till fika.

 

 

Image

 

 

Image

 

Skvaltkvarnar är enkla mjöl-kvarnar, som kunde ligga i små vattendrag med liten fallhöjd. Vattenhjulet i en skvaltkvarn är till skillnad från på hjulkvarnen placerad horisontellt. Kraften överförs direkt till malstenarna, vilket medför att kvarnen måste ligga i en ström eller med ena delen över vattnet. Kvarnhusen var vanligen mycket små, 2-4 m. i sida, och vanligen knuttimmrade. Skvaltkvarnen i Siggamåla uppfördes ursprungligen år 1822 i Ellshultabäcken i Härlunda socken. 1875 flyttades den till Siggamåla. Det var en man vid namn Toste-Jösse Jönsson som räddade kvarnen från att bli brasved. När han fick höra att den skulle rivas köpte han den och flyttade hem den till sin gård i Siggamåla. Byggnaden är uppförd i timmer och de omkring 10 kvadratmetrarna delas mellan kvarnen och en smedja.

 

Skvaltkvarnen var delvis fortfarande igång under första världskriget men därefter stannade kvarnstenarna. Idag förvaltar hembygdsföreningen kvarnen och håller den öppen varje lördag i juli och halva augusti månad mellan 14.00-16.00. Vid dessa tillfällen maler och säljer vi även rågmjöl och recept för grova kringlor.

Data om skvaltkvarnen

Uppfördes i Härlunda 1822
Flyttades till nuvarande plats 1875
Har varit i drift till 1918
Köptes av hembygdsföreningen 1950
Restaurerades 1950, 1984-1989, 1992, 2004 samt 2008

Beskrivning:

Kvarnbyggnad av timmer. Golvyta c:a 10 kvm.
Vattenhjul på vertikal axel. Åtta skovlar.
Varvtal: 24 varv per minut.
Kapacitet: 4 kg mjöl per timme.

Restaurering 1984-1989.

Kvarnen: Nya dammluckor. Ny vattenränna. Nytt vattenhjul. Ny drivaxel. Nya grundstolpar. Ny inredning. Kvarnkar, skaklåda, mjöluttag, arbetsbänk. Nytt jordgolv.
Omgivningen: Ny parkeringsplats med plats för 20 personbilar. Breddning och förbättring av kvarnvägen. Ny kvarngrind, staket och grindstolpar. Anslagstavla, skyddsräcke, gångbro, trappa, bryggor. Rastplats med bord och bänkar. Röjning, fyllning.

Restaurering 1992.

Tätning och förstärkning av kvarndammen med en betongmur. Nytt skyddsräcke.

Restaurering 2004.

Nytt vattenhjul. Ny drivaxel.

Restaurering 2008

Ny takstomme och läggning av spåntak, tjärning och rödfärgning av kvarnen.

Restaurering 2010

Nytt staket vid dammen sattes upp.

Förening:

Almundsryds Hembygdsförening

Skapad av: Dan Fjällström (2019-04-02 11:16:49) Kontakta föreningen
Ändrad av: Harriet Lövgren (2021-06-30 16:39:21) Kontakta föreningen