Ordförande

April-juni: Helen Olsson tel:073 811 31 20
]uli-sept:Elisabeth Augustsson tel:070 687 86 33 
Okt-dec: Ingegerd Svensson tel: 073 391 47 96
Jan-mars: Hans Zetterberg Tel: 070 568 03 89 

Vice Ordförande

Hans Zetterberg
Mobil: 070 568 03 89 

Sekreterare

Ingegerd Svensson
Tel: 0459-80663
Mobil: 073 391 47 96

Kassör

Elisabeth Augustsson
Tel: 0459-803 83
Mob: 070 687 86 33
E-Post

Styrelseledamot

Gun Hugosson
Tel: 0459-80694
Mobil: 070 332 64 39 

Styrelseledamot

Stig Johansson
Tel: 0459-806 68

Styrelseledamot

Erik Svensson
Mobil: 076 850 19 78 

Styrelseledamot

Maj-Britt Bengtsson
Tel: 0459-80467
Mobil: 070 388 47 67 
E-Post

Styrelseledamot

Helen Olsson
Mobil: 073 811 31 20 

E-post: [email protected]

Styrelsesuppleant

Gullvi Persson
Tel: 070 284 46 44

Styrelsesuppleant

Mona Olsson
Tel: 0459-80780
Mobil: 073 057 53 92 

Styrelsesuppleant

Jan-Åke Petersson
Tel: 0459-80155
Mobil: 070 329 25 25 

Styrelsesuppleant

Harriet Jonasson-Lövgren
Mobil: 070 568 08 95

Intendent

Vakant!
Information: Erik Svensson
Mobil: 076 850 19 78
E-Post

Kvarnfogde
kontaktperson

Jan-Erik Svensson
Tel: 0459-809 81
Mobil: 070 678 09 81 

Bokning för visning av
Hembygdsgården

 

Hembygdsföreningens
fotoarkiv

 

Webmaster

Dan Fjällström
Tel: 070 21 222 21
E-post