Kontakta oss

 Besök: Hälsovägen, Ryd. Post: c/o Helen Olsson, Stensjömåla Sjöby, 362 96 Ryd
 073 811 31 20[email protected]

Ordförande

Helen Olsson tel: 073 811 31 20
Harriet Lövgren tel: 070 568 08 95 

 

Sekreterare

Ingegerd Svensson
Mobil: 073 391 47 96

Kassör

 
Elisabeth Augustsson
Mobil: 070 687 86 33
E-Post
 

Styrelseledamot

Rolf Svensson
Mobil: 070-369 47 89

Styrelseledamot

Stig Johansson
Tel: 0459-806 68

Styrelseledamot

 Hans Zetterberg
 Mobil: 070 568 03 89

Styrelseledamot

 

Maj-Britt Bengtsson
Mobil: 070 388 47 67 

Styrelseledamot

Anders Folin
Mobil: 073-020 50 26

Styrelsesuppleant

Gullvi Persson
Tel: 070 284 46 44

Styrelsesuppleant

Mona Olsson
Mobil: 073 057 53 92 

Styrelsesuppleant

Jan-Åke Petersson
Mobil: 070 329 25 25 

Styrelsesuppleant

Åke Nilsson
Mobil: 072 712 20 27

Intendent

 

Helen Olsson
Mobil: 073 811 31 20
E-post: [email protected]

Kvarnfogde
kontaktperson

 
 
Elisabeth Augustsson 
Mobil: 070 687 86 33
 

Bokning för

visning av
Hembygdsgården

 
 
 
Helen Olsson
Mobil: 073 811 31 20
 
Harriet Lövgren
Mobil: 070-568 08 95

 

Hembygdsföreningens
fotoarkiv

 

Webmaster

Dan Fjällström
Tel: 070 21 222 21
E-post