Hallamölla


Image

Hallamölla var en gång centrum för omfattande kvarnrörelse och handel. Fem vattenfall med en total fallhöjd på 23 m gör Hallamölla till Skånes högsta vattenfall. Redan på medeltiden fanns det kvarnrörelse här. Det har funnits minst tre kvarnar längs ån i Hallamölla. Sin egentliga storhetstid hade Hallamölla på andra delen av 1800-talet. Det var två personer som stod för denna utveckling. Anna Andersdotter, kallad ”Stampan”, startade en detaljhandel och efter makens död drev hon också stamp, färgeri och lantbruk. Hennes son Thomas Nilsson hade rest till Amerika och när han återkom på 1860-talet byggde han upp en omfattande grossisthandel i närheten av den kvarn som är kvar idag. Till Nilssons affärsrörelse kom folk från när och fjärran. Förutom de gängse varorna tillhandahölls också sprängämnen, vin och konjak. Vid slutet av 1800-talet när affärerna gick som bäst låg omsättningen i miljonklassen. Vid diskussionen om framdragning av järnvägen var det aktuellt att den skulle passera Hallamölla. Men som vi vet, så blev sträckningen en annan, men det visar på ortens betydelse vid den tiden. Just järnvägens framväxt blev en orsak till att affärsrörelsen minskade. Dessutom lämnade Thomas frikostiga krediter och blev så småningom helt utblottad. Han dog 1917.
1949 var det sista året som det maldes på riktigt i Hallamölla och det var möllaren Erik Engström som avslutade verksamheten. Bygdens folk ville bevara möllan för framtiden och 1950 skrevs ett avtal mellan Christinehofs godsförvaltning och Albo härads hembygdsförening, där föreningen åtar sig att förvalta den. Idag är det Hallamöllagruppen som ansvarar för skötseln.

Mer om Hallamölla finns i länkar underst på sidan.
Hitta hit: Norr om Eljaröd - Andrarum. Skyltat.
Kontaktperson: Mats Persson 0733 – 32 11 53.
Förvaltning
Hallamölla gruppen består 2018 av:
Mats Persson ordförande. 0733-321153. [email protected]
Ann-Kristine Persson. 0731-401157.  [email protected]
Conny Jönsson. 0417-21224, 070-4831408.  [email protected]
Irene Persson. 073-0495882
Clas Fougt. 0708-700541.
Peter Andersson. 0709-623192.
Nils Fredriksson.  0414-91084
Pernilla Persson.  0733-828323.
Clas Nilsson.  0708-127754
Jan-Erik Broome.  070-9450283.  [email protected]
Anders Angel.  070-4618892.  [email protected]   
Säkerhetsansvarig är Mats Persson.
Tillsyningsman är Peter Andersson.

Mats Persson är ledamot i Albo Härads Hembygdsförening

Länkar
Historik

Hallamölla_historik.pdf
Byggnadsvård
Aktiviteter

Hallamölla_aktiviteter.pdf

Mats Persson Hallamölla har förmedlat följandefilm via drönare:  (https://youtu.be/CQQAHEtuyhM)

Hallamölla_drönarfoto våren 2021.pdf

Förening:

Albo härads hembygdsförening

Ändrad av: Kerstin Svensson (2021-11-01 13:33:20) Kontakta föreningen
Skapad av: Kerstin Svensson (2021-04-12 14:37:24) Kontakta föreningen