Om oss

Välkommen till Albo härads hembygdsförening. Vårt motto är "Vård av hembygdsminnen - vilja att värna dess framtid". Tradition och förnyelse.

Albo härad sträcker sig från gränsen mot tidigare Malmöhus län till Hanöbuktens kustlinje i öster samt gränsar i norr till Gärds härad och i söder till Ingelstads och Järrestads härader.

Huvudsakligen är...

Läs mer >

Nyheter

Nya webben

Just nu pågår arbete med att slå samman denna web med vår tidigare hemsida www.alboharadshembygdsfor.se

Vi ber om överseende under denna period.

Nya webben kommer att ha information uppdelad per byggnadsobjekt och de aktiviteter vi genomför. Det kommer även att finnas rubriker för vår bygd, för att ta omhand den information som ligger på...

Läs mer >

Medlemsbladet

Årets medlemsblad har nu kommit i brevlådan.  Lite tunnare än normalt, eftersom vi inte kunnat genomföra så många aktiviteter.

Vår förhoppning är att ni vill vara medlemmar i vår förening. Medlemsavgiften är 150 kr per år, och den kan betalas via

  • Swich 1234454625
  • Plusgiro 570033-1
  • Bankgiro 500-4114

Följ oss gärna på Facebook och Instagram, se...

Läs mer >

Aktiviteter

TEST aktivitet 1

21 May 2021

nu testar vi kalender funktionen

läs mer här: Krubbemölla

Läs mer >

Albo härads hembygdsförening

Plats: Vitaby

Börjar: 21 May 2021 09:00

Slutar: 21 May 2021 10:00