Om oss

Välkommen till Albo härads hembygdsförening. Vårt motto är "Vård av hembygdsminnen - vilja att värna dess framtid". Tradition och förnyelse.
Läs mer om våra 9 olika byggnader genom att i menyn klicka på plustecknet "Våra byggnadsobjekt", och sedan namnet på den byggnad du är intresserad av.
Längst ner på sidan finner du länkar till våra medlemsblad och program, samt övriga föreningsövergripande dokument.

Albo härad sträcker sig från gränsen mot tidigare Malmöhus län till Hanöbuktens kustlinje i öster samt gränsar i norr till Gärds härad och i söder till Ingelstads och Järrestads härader.

Huvudsakligen är det Linderödsåsen och dess förgreningar, som uppfyller häradet, men Verkeåns och Rörumsåns natursköna dalgångar, de vidsträckta bokskogarna, Brösarpsbygdens mjukt böljande backlandskap, frukodlingsfälten m.m ger häradet en rikt växlande natur med skönhetsvärden, som alla alboiter är stolta över och som också i stor omfattning lockat konstnärer och skalder till sig. Enligt de uppgifter som finns kan man härleda namnet Albo till 1300-talet.

Image
 

 

Image

Protokoll årsmöten och styrelsemöten
Protokoll_årsmöte_Albo_210808.pdf
Protokoll_styrelsemöte_Albo_210629.pdf
Protokoll_styrelsemöte_Albo_210316.pdf

Verksamhetsberättelser
Verksamhetsberättelse_2020.pdf
Verksamhetsberättelse_2019.pdf

Medlemsblad och program

MEDLEMSBLAD_2013.pdf
MEDLEMSBLAD_2014_hösten.pdf
MEDLEMSBLAD_2015.pdf
MEDLEMSBLAD_2015_höst.pdf
MEDLEMSBLAD_2016.pdf
MEDLEMSBLAD_2017.pdf
MEDLEMSBLAD_2018.pdf
MEDLEMSBLAD_2019.pdf
MEDLEMSBLAD_2020.pdf
MEDLEMSBLAD_2021.pdf

Program_2015.pdf
Program_2016.pdf

Föreningsövergripnade dokumet

Föreningen_aktiviteter.pdf