Renovering av Tjurkö Kvarn i Agunnaryd
Tjurkö Kvarn var redan 1692 åldrig enl. kvarnkommissionens utlåtande i Härads Synerätten. 1864 lät Daniel Andersson boende i Tjurkö Möllaregård bygga en ny kvarn på tidigare kvarntomt. Kvarnen övertogs sedan av Daniels söner Ernst och Petter Magni. Mjölnare var Vilhelm Asplund och sedan hans söner Uno och Wille. Tjurkö Kvarn drevs med vattenhjul fram till år 1930 då det övergick till elkraft. På kvarnen maldes det till 1950 då den upphörde. 1956 skänktes kvarnen av syskonen Danielsson till Agunnaryds Hembygdsförening.
1975 beslutade hembygdsföreningen att rusta upp kvarnen till brukligt skick. Ett omfattande arbete gjordes både med att bygga ett nytt kvarnhjul, skaffa ett nytt kugghjul och reparera åfåran. 1977 invigdes kvarnen med en hejdundrande fest. Härefter har det årligen anordnats en kvarnfest, klämdagen vid Kristi Himmelsfärdsdag.
Inget varar för evigt. De senaste åren har det lagats, bytts ut delar och justerats i mekaniken så det hjälpligt gått att mala vid de årliga festerna. I början av 2023 gjordes en ansökan till Länsstyrelsen om bidrag för att se över och reparera kvarnen på nytt. Redan i början av september kom ett svar om att pengar beviljas men då måste arbetet va klart till den 31 oktober. (ett tidigare beviljat projekt hade backat på sin ansökan, därav det snabba förfarandet). En erfaren snickare och en kvarnexpert var också kravet. Rydaholms Byggnads AB med byggmästare Lennart Kristiansson åtog sig ansvaret. Han är dessutom barnbarn till tidigare ägare Ernst Danielsson men även mycket intresserad av bevarande av gammal byggnadsteknik. Expert från Töllstorps Industrimuseum i Gnosjö kontaktades också. En kostnadsberäkning gjordes och arbetet sattes igång. Dessutom medfinansierar Agunnarydsstiftelsen del av kostnaderna.
Hjulstock/axel, dammluckor och träkuggar behövdes bytas ut. Ekplankor köptes in och allt skulle tjäras ett antal gånger. Rydaholms Byggnads AB arbetade med att reparera hjulaxeln med noggrann inpassning i vattenhjulet. Flitiga pensionärer i hembygdsstyrelsen ombesörjde övrigt arbete med bl.a. lossa gamla hjulaxeln och därefter sätta ihop med ny och justera kraftöverföringen. Mycket vatten var det i åfårorna och att dämma visade sig ge problem då bottnen i fåran var stenig men även detta löste sig. Nya dammluckor byggdes och sattes på plats. Då de var av ek var de riktigt tunga varför Evalds Åkeri hjälpte till med detta. Även övrig utvändig konstruktion gjordes nytt av de ihärdiga pensionärerna. Så var det dags att starta kvarnhjulet och kontrollera tekniken. Allt gick enligt planerna.
Efter ett mycket strävsamt arbete kan nu åter Agunnaryds Hembygdsförening starta kvarnhjulet och mala sitt rågmjöl till både bröd och goda kvarnkringlor.
Alla är hjärtligt välkomna på Kvarnfesten den 10 maj 2024.
Inger Johansson

 

Ny hjulaxel förs in till kugghjulet
Trogna hembygdsvänner montera hjulaxeln till kugghjulet
Nyrenoverade dammluckor

Förening:

Agunnaryds Hembygdsförening

Skapad av: Inger Johansson (2024-01-11 13:09:26) Kontakta föreningen
Ändrad av: Inger Johansson (2024-01-11 22:17:11) Kontakta föreningen