Gunvor och Erik blev hedersmedlemmar vid årsmötet 2023 efter många års styrelsearbete. 

Gunvor har skrivit ett flertal böcker till föreningen, däribland en av tre som uppdaterade och skrev De små husen i Agunnaryd (torpboken), Agunnaryds vykort och Besöksboken. Gunvor var även en av initiativtagarna till filmen Agunnarydskolan nu, då och i framtiden. I samband med denna film trycktes häfte med skolkort genom tiderna.

Erik var alltid den som ställde upp när arbetskraft behövdes. Det var allt ifrån att slå/räfsa på de olika tomterna, hjälpa till vid de olika evenemangen till att bl.a. bygga smålandsgärdesgårdar. 


Förening:

Agunnaryds Hembygdsförening

Skapad av: Inger Johansson (2023-10-24 12:08:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Inger Johansson (2024-02-11 14:58:12) Kontakta föreningen