Var med och nominera årets Huskvarnabo!

I år sker utnämningen på ett lite annat vis. Priset har de tre sista året delats ut tredje lördagen i november, men på grund av pandemin har vi tänkt oss platsen Smedbyn och då i samband med Gammeljul i Smedbyn. En plats som borde lämpa sig väl utomhus och i ett annat publikt o trevligt sammanhang. Datumet är 29 november. Vi tar emot nomineringsförslag fram till den 15 oktober. Möjlighet att rösta finns på Huskvarna JaVisst:s hemsida liksom Huskvarna Hembygdsförenings hemsida samt även via en brevlåda vid Willys kassor i Rosen köpcentrum.  

Till Årets Huskvarnabo 2020 nominerar jag:

Juryn är sammansatt för att spegla olika intresseområden och har följande sammansättning
Huskvarna Ja Visst, Ordföranden Gunnar Storm
Huskvarna Hembygdsförening, Per Jonson
Näringslivet i Huskvarna, vald representant Anna-Lena Hultgren
Kulturförvaltningen, kulturutvecklare Kari Ruokola
Nytt för i år är även att en femte jurymedlem utsetts och det är förra årets vinnare Gunnar Andersson.
Det är fortfarande samma regler som gäller för juryn vid val av Årets Huskvarnabo och priset Framsteget.

Kriterier för utnämning.

Utnämning kan gälla fysisk person, så även organisation eller företag. En eller flera personer som är kopplad till syftet kan mottaga utmärkelsen tillsammans.

Objektet skall på särskilt vis ha utmärkt sig på sätt som gynnat Huskvarna som ort eller på annat sätt uppmärksammat Huskvarna ur ett positivt perspektiv.

Objektet behöver inte nödvändigtvis vara bosatt i Huskvarna, men utnämningen måste vara kopplad till en handling som har direkt anknytning till Huskvarnas utveckling.

Juryn skall sträva efter att söka motiv som är tidsaktuellt, men det kan också vara ett uttryck för en längre tids verksamhet.

Juryn skall sträva efter att finna objekt som på ett eller annat sätt har gjort eller gör

Huskvarna till en känd och attraktiv ort att bo, arbete, handla och turista i. I detta innesluts ett mångkulturellt tänkande utifrån samhällets utveckling och förändring. Friskvård, kultur, idrott och andra aktiviteter som är utvecklande förmänniskan är också ett framsteg för Huskvarna. 

Klicka på bilderna för bättre bild

skicka in ditt bidrag här

Förra årets nominerade till Årets Huskvarnabo

Editerad av: Lisbeth Hall (2020-09-16 19:26:08)

Kontakta oss

 Grännavägen 24, 561 34 HUSKVARNA, Org.nr 826000-1469, Bankgiro 5803-8563, Swish 1231884261
[email protected]