Jubileumsprogram Halland

A4.SHF-Hembygdensar.Farg_.Tryck_.Utskrift.PPT

Lör 30/7, kl. 14.00 (Bolmendagen) Unnaryds Bonadsmuseum:

Premiärvisning av Sveriges längsta handmålade bonad

Landshövding Lena Sommestad inviger Halländska hembygdsrörelsens bonadsprojekt i samband med hembygdsrörelsens 100 årsfirande. Medverkan av bonadsmålare under vernissagen.

Arr: Unnaryds Bonadsmuseum/Unnaryds-Jälluntofta hembygdförening och Halländska hembygdsrådet/Hallands Bildningsförbund med stöd av Region Halland – Kultur, Länsstyrelsen i Halland och Sveriges Hembygdsförbund


Lör 6/8 Halmstad Hallandsgården, Galgberget

Obs! fri entré kl. 11-13.00
Program:
Kl. 11-16.00 Halländska hembygdsrörelsens bonadsprojekt visas
Kl. 12.00 Premiär musikprogram (på någon av musikfestivalens scener)
Obs! Kl. 13.00 startar Galgbergsfestivalen (musikfestival) vilket innebär entréavgift

Arr: Hallands Konstmuseum och Halländska hembygdsrådet/Hallands Bildningsförbund med stöd av Region Halland – Kultur, Länsstyrelsen i Halland och Sveriges Hembygdsförbund


Sön 7/8, kl. 13-17.00 Varbergs hembygdskrets, Bexellska ryggåsstugan i Varberg

Program:
Kl. 13.00 Invigning och medaljutdelning
Presentation bonadsprojektet
Kl. 14.00 Presentation Science Safari (Charlotte Sikö-Helin)
Kl. 15.00 Musikprogram

Utställningar av föreningar från Varbergs hembygdskrets, visning av Bexellska ryggåsstugan samt fikaförsäljning

Arr: Varbergs hembygdskrets och Halländska hembygdsrådet/Hallands Bildningsförbund med stöd av Region Halland – Kultur, Länsstyrelsen i Halland och Sveriges Hembygdsförbund


Lör 13/8 kl. 13-17.00 Hylte hembygdskrets, Lindekullens hembygdspark, Hyltebruk

Program:
Kl. 13.00 Invigning av Hylte Hembygdskrets ordförande Bo Westman (konferencier)
Presentation bonadsprogram
Presentation Science Safari
Presentation av hembygdsdräkter
Kl. 14.00 Musikprogram.
Kl. 15.00 Allsång för barn med Anna Wilhelmsson
Aktiviteter:
– Elias Fris, svampar och Femsjö kyrkby
– Böcker, släktforskning och Långarydssläkten
– Bonadsmålning
– Linberedning
– Bildspel med gamla kort från Torup
– Hylte Bruk och samhällets historia

Arr: Hylte hembygdskrets och Halländska hembygdsrådet/Hallands Bildningsförbund med stöd av Region Halland – Kultur, Länsstyrelsen i Halland och Sveriges Hembygdsförbund


Sön 14/8 kl. 14-17.00 Nordhallands Hembygdsförening, Fjärås bygdegård

Program:
– Invigning av Nordhallands Hembygdsförenings ordförande Harry Johnson
Konferencier: Katarina Cronelid
– Musikprogram
– Kaffe med underhållning av Smépôjka
– Presentation av bonadsprojektet
– Visning av bonadsmåleri med bonadsmålare

Arr: Nordhallands Hembygdsförening och Halländska hembygdsrådet/Hallands Bildningsförbund med stöd av Region Halland – Kultur, Länsstyrelsen i Halland och Sveriges Hembygdsförbund


Lör 20/8 kl. 10-13.00 Ätradalens hembygdskrets, Rörbäcksplatsen, torget Falkenberg

Program:
Kl. 10.00 Invigning av Ätradalens hembygdskrets ordförande Margareta Tönsgård
Presentation och visning av bonadsprojektet
Presentation Science Safari
Kl. 11.00 Musikprogram
Kl. 12.00 Folkdans

Arr: Ätradalens hembygdskrets och Halländska hembygdsrådet/Hallands Bildningsförbund med stöd av Region Halland – Kultur, Länsstyrelsen i Halland och Sveriges Hembygdsförbund


Lör 20/8 kl. 12-16.00 Halmstads hembygdskrets, Norre Katts park, Halmstad

Program:
Kl. 12.00 Invigning
Folkdans med Snöstorps hembygdsförening
Kl. 13.00 Aktiviteter:
– Utställning ”hushållsredskapens utveckling under 100 år”, Eldsberga HF
– Utställlning om jakt, Enslövs HF
– Mala säd på gammalt vis, Harplinge HF
-Skomakarverkstad och bilder, Holms HF
-Kvibille ost, Kvibille HF
-Bildvisning och böcker, Oskarströms HF
-Lekar med Snöstorps HF
-Söndrums HF deltar
-Bygdefilmer, Vapnö Bygdegårds- och HF
-Bilder och böcker, Föreningen Gamla Halmstad
Kl. 15.00. Musikprogram

Arr. Halmstads hembygdskrets och Halländska hembygdsrådet/Hallands Bildningsförbund med stöd av Region Halland – Kultur, Länsstyrelsen i Halland och Sveriges Hembygdsförbund


Lör-sön 27-28/8, Skansen, Stockholm

Tid: kl. 10-16.00 (öppet till 20.00)
Under ”Hembygdens helg” firas Sveriges hembygdsrörelses 100 år, på Skansens friluftsmuseum i Stockholm. Halländska hembygdsrörelsen visar halländskt kulturarv på Oktorpsgården med bonadsmåleri, bingestickning, dräkter och mat. På Bollnästorget säljs halländsk litteratur och på Bollnästorget scen kl. 12.00 båda dagar framförs musikprogrammet om Halland.

Arr. av Hallands aktiviteter är Halländska hembygdsrådet/Hallands Bildningsförbund med stöd av Region Halland – Kultur, Länsstyrelsen i Halland och Sveriges Hembygdsförbund


Lör 17/9 kl. 14-17.00 Höks hembygdskrets, Karsefors festplats, Laholm

Program:
Kl. 14.00 Invigning och presentation av bonadsprojektet
Kl. 14.15 Aktiviteter:
– Visning bonadsprojektet med bonadsmålare
– Bonadsmålning
– Kafferostning m. m. visas, Hasslövs HF
– Släktforskning, Knäreds Forskarring och hembygdsförening
– Bykning av tvätt, Ränneslövs HF
– Fotoutställningen, äldre folk, Skummeslövs HF
– Hantverk, Södra Hallands HF
– Utställningen ”Köksutrustning 100 år”, Veinge HF
– Binge, Våxtorps HF
– Historia om Karsefors, Ysby HF
– Fotoutställning om Hallandsås, Östra Karups Minnesvårdsförening
Kl. 15.15 Musikprogram om Halland.

Arr. Höks hembygdskrets och Halländska hembygdsrådet/Hallands Bildningsförbund med stöd av Region Halland – Kultur, Länsstyrelsen i Halland och Sveriges Hembygdsförbund

Riksstämman 2016 avklarad!

Sveriges Hembygdsförbunds Riksstämma ägde rum lördag 21 maj i Medborgarhuset på söder i Stockholm med Stockholms läns hembygdsförbund som arrangör. Riksstämman är forum för hembygdsrörelsens 445 000 medlemmar och 2050 föreningar i Sverige.

Halländska hembygdsrörelsen med ca 22 000 medlemmar och 77 föreningar deltog med fem ombud: Halländska hembygdsrådets ordförande Bengt Bengtsson, Brita Pettersson; Höks hembygdskrets, Sven Karlsson; Ätradalens hembygdskrets och Bo Westman; Hylte hembygdskrets samt hembygdskonsulent Kerstin Hultin.

På stämman lades tyngden i att redovisa ett nytt visionsarbete, att berätta om det stora jubileumsfirandet på Skansen och berätta om det påbörjade kulturmiljöarbetet förbundet bedriver. En stor del av stämman brukar vanligtvis kretsa kring de motioner som insänts, men i år var endast fem motioner insända till stämman och som bl. a. rörde behov av att utreda regelverk kring sotning av äldre kulturbyggnader, mer pengar för restaurering av kulturbyggnader i hembygdsrörelsens vård samt förhandling/utredning av föremålsdatabas. I dessa nämnda frågor beslutades att SHF på olika sätt ska arbeta med under nästkommande verksamhetsår.

Vid stämmans avslutande avtackades Hans-Erik Qvarnström, Väröbacka, för sina mångåriga insatser i Sveriges Hembygdsförbunds styrelse. Hans-Erik Qvarnström med Värö-Stråvalla hembygdsförening som hemortsförening har är ordförande i Varbergs hembygdskrets samt representant för varbergskretsen i halländska hembygdsrådets styrelse. Under stämmans val blev Hans-Erik Qvarnström invald som ledamot i hembygdsförbundets valberedning.

Hans-Erik Qvarnström tackade stämmodeltagarna för visat förtroende under sina år i förbundsstyrelsen. Intill syns Sveriges Hembygdsförbunds ordförande Birger Svanström. Foton: Kerstin Hultin.

 

Radio Halland besökte bonadsmålarna

Tis 17 maj gjorde P4 Halland ett reportage från hembygdsrörelsens första bonadsmålarträff i Larsagården vid Katrinebergs folkhögskola. Väldigt trevligt! Här är en länk till P4 till de som vill lyssna! Inslaget ligger i slutet av programtiden 2.36.31 min ca.

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/725767?programid=2163

Med Anna Carlsson
SVERIGESRADIO.SE|AV SVERIGES RADIO

Bonadsprojektet är igång!

Ett 50-tal föreningar har anmält sig i Halländska hembygdsrörelsens stora jubileumsprojekt ”Sveriges längsta handmålade bonad”. Nu sker inspirationsträffar vid Unnaryds Bonadsmuseum och Hallands Konstmuseum som uppstart för målarträffar som sker vid Katrinebergs folkhögskola i maj.

30 juli, Bolmendagen, invigs Hembygdens bonad med vernissage i Unnaryds
Bonadsmuseum. Guiness Rekord är inbjuden att mäta bonaden.
I augusti och september sker en turné med jubileumsbonaden runt alla kommuner
i Halland. Turnén i augusti omfattar även en visning på Skansen i Stockholm
vid Oktorpsgården i samband med SHF:s stora 100 års firande och
där Halland är representerad.Fullständigt program kommer att publiceras 22 juni! Spännande! Läs mer på Unnaryds Bonadsmuseums hemsida: www.ujh.se

Foto: Edith Etzold

Slöinge hembygdsförening fick författarpris

Förlag Utsiktens författarpris till en förening gavs i år till Slöinge hembygdsförening för sitt arbete med att lyfta fram Slöinge socken att i text och bild dokumentera människor och miljöer i Slöinge med omnejd. Priset innebär 10 000 kr.

Hedersnålar med lagerkrans år 2016

Varje år delar Halländska hembygdsrörelsen ut en ”hedersnål med lagerkrans” till en pers per hembygdskrets för förtjänstfullt arbete inom vår ideella kulturarvsrörelse. Tidigare har ceremonin skett i samband med Hallandsfinalen i frågesport, men från år 2016 sker utdelningen vid varje hembygdskrets årsmöte/årsträff.

År 2016 erhöll följande personer hedersnålen med lagerkrans, distrikets högsta utmärkelse!

Halmstad hembygdskrets: Hans Svensson, Söndrums HF
Hylte hembygdskrets: Sören Kabell, Unnaryds-Jälluntofta HF
Ätradalens hembygdskrets: Siv Qvarfordh, Falkenbergs Kultur och HF
Varbergs hembygdskrets: Rune Bengtsson, Kungsäters HF
Nordhallands HF: Bengt Hedlund, Släp HG
Höks hembygdskrets avstod från utmärkelsen detta år då man delade ut två hedersnålar ifjol.

Snöstorp årets hembygdsförening i Halland!

Snöstorps Hembygdsförening fick Studieförbundet Vuxenskolans pris som årets hembygdsförening i Halland. Priset på 10 000 kr och en fin motivering delades ut i samband med Hallandsfinalen i frågesport vid Köinge bygdegård.

Läs motiveringen på Snöstorps hembygdsförenings hemsida!

http://www.snostorpshembygd.se/

Årets hembygdsbok i Halland utsedd

”Hus och gator i Varberg – Bilder och nostalgi från 1980-talet” av Magnus Gustafsson och Stefan Gustafsson representerar Halland år 2016.
Boken är utgiven i samarbete med Hembygdsföreningen Gamla Varberg och genom förlag Utblick Media – blev utsedd som representant. Bakom nomineringen står en kommitté bestående av en representant från varje hembygdskrets samt hembygdskonsulenten. Den halländska juryns motivering lyder:

Vi  reagerar över stora ingrepp i stadsmiljöerna, men de små skiftningarna noterar vi flyktigt. Ett träd fälls, ett gammalt hus byggs om, en gata får ny beläggning. Nästan omärkligt skiftar samhället utseende inför våra ögon. Först långt senare, när vi tittar på gamla bilder, märker vi hur förändringarna smugit sig på. Därför är den nya Varbergsboken så intressant. Den ger viktig information och skärper vår iakttagelseförmåga. Att ett par unga grabbar så tidigt gett sig ut på fotosafari i sin hemstad är originellt. Deras gamla material har gett en unik möjlighet till jämförelser och berikande diskussioner. Det är en hembygdsbok, som står sig väl
i konkurrensen.

Boken kommer nu att på riksnivå konkurrera med hembygdsböcker från övriga Sveriges hembygdsdistrikt. Samtliga nominerade böcker presenteras på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg i september, där vinnaren offentliggörs. Förstapriset består av 10 000 kr och ett ärofullt diplom för att ha korats som bästa hembygdsbok under detta år. Läs mer på föreningens hemsida: www.hembygd.se/gamla-varberg

Kvibille vann Hallandsfinalen i frågesport!

Frågesportfinal, Köinge bygdegård. Foto: Kerstin Nordholm.

Sön 17 april avgjordes årets Hallandsfinal i frågesport vid Köinge bygdegård, Ullared arrangerad av Ätradalens hembygdskrets.
Av 14 deltagande hallandslag blev det Kvibille hembygdsförening som vann årets final. Så här blev slutresultatet och övriga medaljörer i tävlingen, där 15 rätt innebar full pott:
1:a: Kvibille – 13 rätt.
2:a Spannarp – 12 rätt.
3:a Gällinge-Idala – 11 rätt + en skiljefråga.
Fjärås-, Söndrum- och Ysby hembygdsföreningar gick bet på de två skiljefrågorna och hamnade därmed på 11 rätt, vilket innebar en hedersam 4:e placering.

Anmälan öppnad till årets byggnadsvårdskurser!

Se rubriken till vänster – där finns även anmälningsformulär att anmäla sig direkt!
Sprid gärna information till de i er bekantskapskrets!
Innehåll årets byggnadsvårdskurser:

Fönstervård – 2 endagskurser juni
Trä – skiftesverk och syll-byte – 2 endagskurser september
Kalkmålning – teori och praktik – 1 endagskurs september