Välkomna till kulturarvsdagar i Halland 10/9 och 11/9!

 

Kulturarvsdagar med visningar i hela Halland 10/9
och föreläsningar Halmstad bibliotek 11/9

Lördag 10 sept, kl. 14.00 – visningar av halländskt kulturarv

Visningarna tar ca 40 min, är gratis och utomhus. Kläder efter väder. Glöm ej fikakorgen! Platser (alla visningar sker kl. 14.00):

-Laholm: Lugnarohögen, Hasslöv

-Halmstad: Stadsvandring Halmstad (samling Norre port)

-Halmstad: Visning av Garnisons- och Luftvärnsmuseet (gamla soldathemmet)

-Falkenberg: Hagbards galge, Asige (vid Boråsvägen, norr om Asige)

-Hylte: Nissaryds skans, Långaryd (vid Gamla Nissastigen i N. Nissaryd)

-Varberg: Varbergs fästning (entrén Hallands Kulturhistoriska museum)

-Varberg: Visning av Grimeton Radiostation (samling Besökscentrum)

-Kungsbacka: Hunehals borg, Hanhals (följ Hanhalsholmevägen)

-Kungsbacka: Äskhults by, uppe i byn, (avfart 58 E6, Äskhultsv. 70, Fjärås)

Söndag 11 sept, kl. 12.00–16.00 – föreläsningar om det halländska kulturarvet

Halmstad Stadsbibliotek i Klarasalen (1 trappa ned).

Fri entré!

-Kl. 12.15 ”Föreningarnas historia – ett viktigt kulturarv” av länsarkivarie Anna-Lena Nilsson.

-Kl. 13.00 ”Förromersk järnålder i Halland” av arkeolog Per Wranning, Kulturmiljö Halland/HKM.

-Kl. 14.00 “Halland blev svenskt 1645, men blev hallänningarna svenskar?” av historikern och författaren Sven Larsson.

-Kl. 15.00 ”Slaget vid Halmstad 1676” av Jens Lerbom, docent i historia Högskolan Halmstad.

Arr. Kulturarv i Halland

Läs mer:

www.regionhalland.se/kulturarvsdagar

Snöstorps HF utsedd till Årets hembygdsförening!

Under ”Hembygdens helg” på Skansens friluftsmuseum i Stockholm där Sveriges hembygdsrörelses 100 år firades 27-28/8 fick Snöstorps hembygdsförening från Halmstads hembygdskrets ta emot utmärkelsen som förutom äran innefattar en belöning på 10 000 kr. Priset delades ut av prinsessan Sofia, hedersgäst tillsammans med prins Carl Philip som höll ett invigningstal vid jubileumsfesten vilken ägde rum på kvällen.

Under dagtid mellan kl. 11-16 visade hela Sveriges hembygdsrörelse upp olika typer av verksamhet. Halland medverkade med att visa upp rekordbonaden, musikprogrammet, halländsk mat med grönkål, pepparrot och flädersaft, bingestickning samt halländsk litteratur. Skansens besökare bestod under lördagen av minst 26 nationer!

Arr. av Hallands aktiviteter är Halländska hembygdsrådet/Hallands Bildningsförbund med stöd av Region Halland – Kultur, Länsstyrelsen i Halland och Sveriges Hembygdsförbund

Jubileumsprogram Halland

A4.SHF-Hembygdensar.Farg_.Tryck_.Utskrift.PPT


Från vänster berättaren Mikael Claesson och de tre musikerna Julia Siljebo, Jakob Siljebo och Linnéa Andersson som framför musikprogrammet ”Hallandstok” vid nedanstående hembygdsfester. Foto: Tom Bengtsson.

Rekordbonadsförsöket visas på hembygdsfesterna. Foto: K Hultin.


Lör 17/9 kl. 14-17.00 Höks hembygdskrets, Karsefors festplats, Laholm

Program:
Kl. 14.00 Invigning och presentation av bonadsprojektet
Kl. 14.15 Aktiviteter:
– Visning bonadsprojektet med bonadsmålare
– Bonadsmålning
– Kafferostning m. m. visas, Hasslövs HF
– Släktforskning, Knäreds Forskarring och hembygdsförening
– Bykning av tvätt, Ränneslövs HF
– Fotoutställningen, äldre folk, Skummeslövs HF
– Hantverk, Södra Hallands HF
– Utställningen ”Köksutrustning 100 år”, Veinge HF
– Binge, Våxtorps HF
– Historia om Karsefors, Ysby HF
– Fotoutställning om Hallandsås, Östra Karups Minnesvårdsförening
Kl. 15.15 Musikprogram om Halland.

Arr. Höks hembygdskrets och Halländska hembygdsrådet/Hallands Bildningsförbund med stöd av Region Halland – Kultur, Länsstyrelsen i Halland och Sveriges Hembygdsförbund

Rekordbonad invigd

Landshövding Lena Sommestad invigde lördag 30/7, vid Unnaryds Bonadsmuseum, Halländska hembygdsrörelsens bonadsprojekt ”Sveriges längsta handmålade bonad”. Medverkan av bonadsmålare under vernissagen och 200 personer kom. Bonaden, som representerar halländska hembygdsföreningar, är ca 60 meter lång. Rekordförsöket är inlämnat till Guiness rekord, som tidigast kan lämna ett besked vid den sista hembygdsfesten i 17/9 i Laholms. Dessförinnan visas bonaden vid hembygdsfester runtom i halland och på Skansen, se program nedan. Projektet är genomfört genom Unnaryds Bonadsmuseum/Unnaryds-Jälluntofta hembygdförening och Halländska hembygdsrådet/Hallands Bildningsförbund med stöd av Region Halland – Kultur, Länsstyrelsen i Halland och Sveriges Hembygdsförbund.

Riksstämman 2016 avklarad!

Sveriges Hembygdsförbunds Riksstämma ägde rum lördag 21 maj i Medborgarhuset på söder i Stockholm med Stockholms läns hembygdsförbund som arrangör. Riksstämman är forum för hembygdsrörelsens 445 000 medlemmar och 2050 föreningar i Sverige.

Halländska hembygdsrörelsen med ca 22 000 medlemmar och 77 föreningar deltog med fem ombud: Halländska hembygdsrådets ordförande Bengt Bengtsson, Brita Pettersson; Höks hembygdskrets, Sven Karlsson; Ätradalens hembygdskrets och Bo Westman; Hylte hembygdskrets samt hembygdskonsulent Kerstin Hultin.

På stämman lades tyngden i att redovisa ett nytt visionsarbete, att berätta om det stora jubileumsfirandet på Skansen och berätta om det påbörjade kulturmiljöarbetet förbundet bedriver. En stor del av stämman brukar vanligtvis kretsa kring de motioner som insänts, men i år var endast fem motioner insända till stämman och som bl. a. rörde behov av att utreda regelverk kring sotning av äldre kulturbyggnader, mer pengar för restaurering av kulturbyggnader i hembygdsrörelsens vård samt förhandling/utredning av föremålsdatabas. I dessa nämnda frågor beslutades att SHF på olika sätt ska arbeta med under nästkommande verksamhetsår.

Vid stämmans avslutande avtackades Hans-Erik Qvarnström, Väröbacka, för sina mångåriga insatser i Sveriges Hembygdsförbunds styrelse. Hans-Erik Qvarnström med Värö-Stråvalla hembygdsförening som hemortsförening har är ordförande i Varbergs hembygdskrets samt representant för varbergskretsen i halländska hembygdsrådets styrelse. Under stämmans val blev Hans-Erik Qvarnström invald som ledamot i hembygdsförbundets valberedning.

Hans-Erik Qvarnström tackade stämmodeltagarna för visat förtroende under sina år i förbundsstyrelsen. Intill syns Sveriges Hembygdsförbunds ordförande Birger Svanström. Foton: Kerstin Hultin.

 

Radio Halland besökte bonadsmålarna

Tis 17 maj gjorde P4 Halland ett reportage från hembygdsrörelsens första bonadsmålarträff i Larsagården vid Katrinebergs folkhögskola. Väldigt trevligt! Här är en länk till P4 till de som vill lyssna! Inslaget ligger i slutet av programtiden 2.36.31 min ca.

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/725767?programid=2163

Med Anna Carlsson
SVERIGESRADIO.SE|AV SVERIGES RADIO

Bonadsprojektet är igång!

Ett 50-tal föreningar har anmält sig i Halländska hembygdsrörelsens stora jubileumsprojekt ”Sveriges längsta handmålade bonad”. Nu sker inspirationsträffar vid Unnaryds Bonadsmuseum och Hallands Konstmuseum som uppstart för målarträffar som sker vid Katrinebergs folkhögskola i maj.

30 juli, Bolmendagen, invigs Hembygdens bonad med vernissage i Unnaryds
Bonadsmuseum. Guiness Rekord är inbjuden att mäta bonaden.
I augusti och september sker en turné med jubileumsbonaden runt alla kommuner
i Halland. Turnén i augusti omfattar även en visning på Skansen i Stockholm
vid Oktorpsgården i samband med SHF:s stora 100 års firande och
där Halland är representerad.Fullständigt program kommer att publiceras 22 juni! Spännande! Läs mer på Unnaryds Bonadsmuseums hemsida: www.ujh.se

Foto: Edith Etzold

Slöinge hembygdsförening fick författarpris

Förlag Utsiktens författarpris till en förening gavs i år till Slöinge hembygdsförening för sitt arbete med att lyfta fram Slöinge socken att i text och bild dokumentera människor och miljöer i Slöinge med omnejd. Priset innebär 10 000 kr.

Hedersnålar med lagerkrans år 2016

Varje år delar Halländska hembygdsrörelsen ut en ”hedersnål med lagerkrans” till en pers per hembygdskrets för förtjänstfullt arbete inom vår ideella kulturarvsrörelse. Tidigare har ceremonin skett i samband med Hallandsfinalen i frågesport, men från år 2016 sker utdelningen vid varje hembygdskrets årsmöte/årsträff.

År 2016 erhöll följande personer hedersnålen med lagerkrans, distrikets högsta utmärkelse!

Halmstad hembygdskrets: Hans Svensson, Söndrums HF
Hylte hembygdskrets: Sören Kabell, Unnaryds-Jälluntofta HF
Ätradalens hembygdskrets: Siv Qvarfordh, Falkenbergs Kultur och HF
Varbergs hembygdskrets: Rune Bengtsson, Kungsäters HF
Nordhallands HF: Bengt Hedlund, Släp HG
Höks hembygdskrets avstod från utmärkelsen detta år då man delade ut två hedersnålar ifjol.

Snöstorp årets hembygdsförening i Halland!

Snöstorps Hembygdsförening fick Studieförbundet Vuxenskolans pris som årets hembygdsförening i Halland. Priset på 10 000 kr och en fin motivering delades ut i samband med Hallandsfinalen i frågesport vid Köinge bygdegård.

Läs motiveringen på Snöstorps hembygdsförenings hemsida!

http://www.snostorpshembygd.se/