Historia

Historiska Vittsjö

Gustav Adolfstenen

1612 gick Gustav II Adolf igenom isen i Vittsjö,
detta hände när han var tvungen att fly för sitt liv
sedan kungen och hans män överfallits av danska trupper.
Gustav II Adolf hade varit på ett härjningståg runt omkring
i norra Skåne som då var danskt. Han hade nu precis
varit i Vä när han kom till Vittsjö tillsammans med sina män
där de övernattade i kyrkan.

Danska trupper överföll kungen och hans män,
kungen flydde över isen men det bar sig inte bättre
än att isen brast och både kung och häst hamnade i vattnet.
Tomas Larsson, en ryttare som snabbt var på plats kunde rädda kungen men hästens liv stod inte att rädda. Tomas Larsson blev belönad med kungens silverbälte för att han räddat kungen och en minnessten över ”hjältekonungen” restes 1912.

1959 upptäcktes en massgrav alldeles intill minnesstenen
med minst 220 soldater, massgraven är ca. 30×1,5 meter.
Ett stort slag mellan svenskar och danskar stod just på denna plats.
Graven upptäcktes av en slump när man skulle gräva till vatten och avloppsanläggningar. En minnessten till minne av
de stupade soldaterna finns intill Gustav Adolfsstenen.

 

Skansen

Under Kalmarkriget 1611-1613 hade Vittsjö sin egen
befästningsanläggning just här på skansen. Vittsjö utgjorde
en strategisk plats då det låg så nära svenska gränsen,
ett bra försvar var därför nödvändigt.
Det var den danska kungen Christian som beslöt att befästningar av detta slag skulle byggas mot den svenske kungen Gustav II Adolfs härjningar.
Det var för övrigt strax utanför denna plats som den Gustav II Adolf gick igenom isen då han deltog i ett slag här som nämnts ovan.

  

Fotot på Skansen är hämtat ur Vittsjöboken av Claes Ruderstam. Fotograf är Henrik Björnsson.

Befästningen skulle skydda bra och det skulle vara svårt att ta sig förbi,
därför hade denna plats mycket bra läge då platsen
var högt belägen och samtidigt låg mellan två sjöar
endast sammanbunden med en å.
Tre broar har funnits över ån med den nuvarande som går på väg 117.
En gammal valvbro löper också över ån bara en liten bit från stora vägen.

Befästningen var som störst 80×50 meter med vallar som var mellan 6-8 meter breda och ända upp till 2,5 meter höga. Runt hela befästningen löpte även en vallgrav som var upp till 7 meter bred.

Idag är det ett vackert strövområde med härlig bokskog
och området gränsar även till campingen som finns i Vittsjö.
Platsen fungerar inte längre som försvarsanläggning men
fyller nu istället ett viktigt syfte för ortsbefolkningen
då man här varje år firar vårens ankomst med eld, sång och tal.

Här kan man se Dragsbron, det är valvbron som löper längs väg 117.
Kungastenen som sticker upp ur vattnet märker ut den plats
där det sägs att Gustav II Adolf gick igenom isen,
som nämndes ovan, och bakom bron kan man ana Skansen och dess vallar.