Om oss

 

Vuollerims hembygdsförening bildades år 1987 med syfte att rädda en av Vuollerimbygdens äldsta gårdar, Boströmsgården.

Idag har föreningen över 100 medlemmar och hembygdsföreningen bidrar till att hålla liv i bygdens historia genom olika arrangemang och utställningar, samt öppethållande av kulturmiljöer och museiverksamheter.

Hembygdsföreningen medverkar aktivt i olika återkommande projekt som berör alla åldrar.                                                                                                                              Samarbete sker aktivt med andra föreningar, organisationer, skolor, lokala bygdebolag, samt regionalt och nationellt genom Norrbottens Hembygdsförbund.

Hembygdsföreningen håller även i planering och genomförande av Kulturkraft & Festyraprojektet.

Hembygdsföreningen är även huvudman för islykteprojektet.

Övriga målsättningar

  • Aktivt delta i Norrbottens Hembygdsförbunds arbete, bl.a genom att föreningen har en representant i dess styrelse och planerar att skicka minst två ombud till dess årsstämma.
  • Särskilt fokus på att aktivera ungdomar i olika pågående projekt, som t.ex. Kulturkraft & Festyra projektet samt Islykteprojektet.
  • Fokus på digitalisering av befintligt historiskt material, intervjuer med bybor, samt att göra detta tillgängligt för allmänheten genom projekt Bygdeband (lokal historia på nätet).
  • Fira traditioner. Några exempel är Fettisdagen, Våffeldagen, Midsommar och Advent, samt hålla öppet Hembygdsgården för sommarcafé.
  • Finna kreativa lösningar för att ytterligare aktivera föreningens medlemmar genom regelbundna medlemsmöten.
  • Inbjuda till byaberättelser, språkcafé på Hembygdsgården för nykomna från andra länder, andra nyinflyttade till byn och andra från bygden.
  • Anmält intresse till möjlighet att skanna in material genom projektet ”Skanningsbussen” som genomförs av OnSpotStoryAB i nära samarbete med Riksantikvarieämbetet.
  • Stödja projekt som gynnar Vuollerimbygden. 

Kontakta oss

 Murjeksvägen 33 96270 Vuollerim
 Murjeksvägen 33 96270 Vuollerim
 070-602 18 74[email protected]