Drabbisdal


Drabbisdal är hembygdsparken som ligger i Berg, Vreta Kloster, och husen här används idag bl.a. av föreningens slöjdgrupper, till föreningens sammanträden och vid föreningsaktiviteter. I parken arrangeras även varje år valborgsmässofirandet, en tradition som föreningen haft sedan år 1970, med musik, sång och tal ifrån parkens scen. Det anordnas också fackeltåg och försäljning av lotter och korv under detta firande. Annat som parken används till är arrangemang som hantverksdagar.

I parken finns några olika byggnader. Det ena är ett större rött hus som blev inflyttningsklart år 1997 efter att tidigare ha stått i Ljungsbro skola och där varit en bespisningslokal. I detta hus finns idag bl.a. föreningens textila verksamhet.

Mitt emot ligger en mindre röd stuga som troligen är från omkring år 1820. Stugan var permanent bostad fram till 1960-talet och har namnet Drabbisdal. Detta namn kan spåras bakåt till 1830-talet då ett namnbyte tycks ägt rum från det tidigare namnet Jacobsdal.  I denna stuga, som föreningen haft sedan 1960-talet, håller idag föreningens slöjdgrupp som arbetar med trä, näver, m.m. till.

Ett tredje hus i parken är det gula huset. Detta hus uppfördes på 1860-talet. En man vid namn Fredrik Behm (1797-1876) som bland annat var titulärborgmästare från Linköping hade sitt sommarställe i Drabbisdal på 1800-talet. Han gjorde Drabbisdal till samlingsplats för den Stora Drabbisorden, en orden han själv var upphovsman till, ett privat påfund, och som fick med sig medlemmar får olika håll. Denna ordens sammankomster kunde hållas i den lilla stugan om det var så att vädret inte var så fint så att sällskapet kunde vistas utomhus. Stugan blev dock trång och på 1860-talet lät man bygga ett nytt hus utan att tala om det för Behm. Det blev en tvåvåningspaviljong som sedan under invigningen fick namnet Drabbisborg och ordens motto blev ”Ingen nöd och ingen sorg – Behmen bor på Drabbisborg”.

Image

Den Stora Drabbisorden fanns kvar till Behms bortgång då den troligen upphörde. Huset såldes till en man vid namn Carl Thorngren och efter honom kom familjen Axel Karlsson att stå som ägare. Drabbisborg blev till en sommarvilla och Axel Karlsson lät även flytta dit en kägelbana. Kägelbanan stod från början klar år 1868 i den Åmanska gården vid  trädgårdsföreningen i Linköping som då ägdes av Adolf Wallenberg. Denna kägelbana kom sedan att tillfalla Axel Karlsson som flyttade den till Drabbisdal under slutet av
1800-talet. Kägelbanan finns idag inte kvar i parken utan flyttades senare till Gamla Linköping där den finns att beskåda. Vad gäller villan Drabbisborg används den idag av scouterna. Vreta Kloster scoutkår invigde huset i ett strålande sommarväder år 1963 efter ett par års iordningställande av huset.

Sammanställt av Camilla Joelson

Image

 

Fotografier Robert Risarp

Källor:

Lundberg B. Ur Stora Drabbis-ordens efterlämnade handlingar. (Linköping, 1952)

Sigurd Germundsjö red. Drabbisdal, Vreta Klosters hembygdsförenings skriftserie nr 14, (Linköping, 1987)

Vreta klosters hembygdsförening 60 år 1943-2003, Jubileumsskrift, (Linköping, 2003)

Urklippt tidningsartikel från 9/6 1963

http://www.linkoping.se/sv/Kultur-fritid/Gamla-Linkoping/Hus-gardar/De-ovriga-byggnadernas-historia/#Wallenbergska2011-05-10
Citatet
är från : Sigurd Germundsjö red. Drabbisdal, Vreta Klosters hembygdsförenings skriftserie nr 14, (Linköping, 1987) s.6

Förening:

Vreta Klosters Hembygdsförening

Skapad av: (2012-03-05 15:53:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: Vreta Klosters Hembygdsförening (2020-05-23 21:34:39) Kontakta föreningen