Om oss

 

Voxna hembygdsförening bildades i juni månad år 1918. 

På platsen där hembygdsgården ligger idag låg tidigare herrgården för det övre bruket som fanns i Voxnabruk.

Voxnabruk har sina anor från tidigt 1700 - tal med gruvdriften som en av de större i norra Europa.

Hembygdsgården vad tidigare bostad till smeden Malmgren i mitten...

Läs mer >

Nyheter

Länsstyrelsen Gävleborg beviljar vår ansökan projektstöd för "Underhåll Hembygdsgård" innom landsbygdsprogrammet.

Stödet finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

 

Vår ansökan avser renovering av tak på byggnaderna som behöver åtgärdas snarast.

BIO Bygg är anlitad för att utföra åtgärden vilket kommer att påbörjas redan i höst. 

Hela detta projekt kommer att vara avslutat och slutredovisat...

Läs mer >

 

Tisdag 13 september kl 13.00-15.00 startar vi upp höstens Öppet Hus.

Vi fortsätter att träffas andra tisdagen i månaden kl. 13.00-15.00

11 oktober

8 november

13 december

Vi samlas på kontoret i Bakstugan. Vi pratar om något tema varje gång, fikar, tittar i tidningspärmarna ja kort sagt umgås. Det finns fika att köpa till självkostnadspris.

Denna...

Läs mer >

Visa fler

Aktiviteter

VÅRA BESÖKSMÅL

Föreningens aktiviteter under året

Alltid tillgängligt.

Återkommande öppna /samtalsträffar en ggr per månad har skett hittills under 2022. Man har tillgång till gamla tidningsurklipp bl.a och pratar allmänt om gamla tider och gemensamma minnen, har samlat ett 30 tal personer varje gång.

4 nyutbildade guider har blivit klara under året och kan vid kontakt visa och berätta...

Läs mer >