Om oss

 

Voxna hembygdsförening bildades i juni månad år 1918. 

På platsen där hembygdsgården ligger idag låg tidigare herrgården för det övre bruket som fanns i Voxnabruk.

Voxnabruk har sina anor från tidigt 1700 - tal med gruvdriften som en av de större i norra Europa.

Hembygdsgården vad tidigare bostad till smeden Malmgren i mitten...

Läs mer >

Nyheter

Från 1 oktober 2023 höjer vi avgiften för att baka till 200 kr.

Styrelsen

 Barnstigen

Voxna Hembygdsförening sökte och fick 50 000 kr av Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund för att anlägga en upplevelsestig för barn. Flera företag har sponsrat stigen.

Syftet är att knyta samman leken med bygdens kultur och historia på ett enkelt och lättsamt sätt.

Föreningen vill göra vår historia och kultur tillgänglig för alla.

Barnstigen en promenadväg för barn...

Läs mer >

Under våren gör föreningen ett uppehåll av Öppet Hus. 

 

 

 

 

Visa fler