Törsbogården


Törsbogården skänktes 1983 till Hembygdsföreningen av gårdens ägare Johan Magnusson "för att hemmet i Törsbo ska vårdas och bevaras och för efterkommande visa hur ett bondehem såg ut efter generationers idogt arbete och kamp för sitt uppehälle".

Johan var siste ägare till Törsbo 1:2 som varit i släktens ägo sedan omkring 1650 och nu är det alltså vår uppgift i föreningen att svara upp till Johans önskan. Gården ligger mycket vackert å en höjd med utsikt ut över den vackra sjön Törn. Vi sköter om husen som finns på gården liksom den skog som hör till fastigheten.

För att sprida kunskapen om hur det var på en bondgård i början av 1900-talet tar vi emot skolklasser och lär eleverna t.ex. karda ull och spinna på spinnrock. De får också sköta alla sysslor som man hade på gården innan alla bekvämligheter vi har idag fanns tillhanda. Sommartid har vi också öppet hus för besökare, sångunderhållning och friluftsgudtjänst.  

Torsebode kallades Törsbo i de äldsta jordeböckerna och var ett frälsehemman fram till Karl XI:s lantrevision på 1680-talet. Då blev det två kronohemman, som förmedlades till 1/4 resp. 1/3 mantal. Byn var tilldelad två båtsmanshåll nr 205 och 206. År 1706 löste Törsbo-bönderna in sina gårdar från kronan genom s.k. skatteköp. För 1/3 mantal betalades 40 riksdaler och för 1/4 mantal 30 riksdaler silvermynt. Mangårdsbyggnaden är byggd 1871 av Johans morfar Peter Månsson. Johan föddes 1891 och hade två äldre syskon, Matilda och Algot. Ingen av syskonen gifte sig utan de skötte om gården de växt upp på och levde på vad den kunde producera.

Hitta till Törsbogården:

Från väg 28 infart 2 km söder om Emmaboda vägvisare mot Knappsmåla.

Från väg 120: Avfart i Brunamåla vägvisning mot Hällasjömåla.

Image

 

Förening:

Vissefjärda Hembygdsförening

Skapad av: Christer Martinsson (2018-11-28 17:25:45) Kontakta föreningen
Ändrad av: Christer Martinsson (2022-04-21 14:07:10) Kontakta föreningen