Kyrkeby Bränneri


Kyrkeby gårdsbränneri, Emmaboda kommun, Kalmar län är ett Museibränneri i gårdsmiljö. Brännvinsbränning 1770-talet till 1971. All processutrustning är bevarad.

Kronofogde Gösta Persson anlade i mitten av 1700-talet ett bränn­vins­bränn­eri på sitt hemman i Kyrkeby, Vissefjärda. 1855 tog godsägaren Theodor Malmström över och byggde en mycket större anläggning. Bränneriet utrustades vid denna tid med ångmaskin, ett hjärta i anläggningen. Och antalet anställda uppgick snart till 40 personer. Varje dag förbrukade bränneriet 216 hektoliter potatis, 700 kg malt och 12-15 kubikmeter ved och producerade 4000 liter 50 %-igt potatisbrännvin.

Olika ägare drev sedan bränneriet genom åren. Vid nedläggningen 1971 hade det varit i drift i drygt 220 år. Ägarna låste dörrarna och bränneriet bevarades i det skick det var vid nedläggningen. År 1988 skänkte de sista ägarna  anläggningen till Vissefjärda Hembygdsförening. Bränneriet byggnadsminnesförklarades år 2000. Till anläggningen hör 28 byggnader, med bränneri, mälteri, spritcisternbyggnad, arbetarbostäder, herrgård, trädgård, en engelsk park och mycket annat.

Efter en nystart har bränneriet rustats upp och tillverkningen har återupptagits så nu kan det åter serveras brännvin från Kyrkeby gårdsbränneri.

Kyrkeby fick utmärkelsen Årets Industriminne 2002 för att:
• Hela miljön är så välbevarad och att anläggningen går att köra.
• Anläggningen har varit i drift under lång tid och är intakt sedan nedläggningen.
• Bränneriet speglar 1800-talets och 1900-talets tekniska utveckling och dess småskaliga processindustri.

2018  tilldelades Kyrkeby Bränneri "Årets Guldnubbe" av Spritakademin.

Förening:

Vissefjärda Hembygdsförening

Skapad av: Christer Martinsson (2018-11-21 16:33:09) Kontakta föreningen
Ändrad av: Christer Martinsson (2018-11-21 17:23:45) Kontakta föreningen