Om oss

Viksta hembygdsförening bildades i april 1938 vid en sammankomst i ordenshuset, dar intendent Nils Alenius från Upplands fornminnesförening höll föredrag om hembygdsgårdar. Riksspelman Leonard Larsson spelade, och Viksta kyrkokör sjöng några folkvisor. Till föreningens första styrelse valdes:Ordförande handlanden Otto Berger, vice ordförande bryggeriägare Ivar Svallin, kassaförvaltare fru Svea Svallin, sekreterare kantor Johannes Lindgren, övriga styrelseledamöter hemmansägare E Eriksson, fru Amanda Persson, fröken Tekla Berglund och pastor Ingvar Sahlin.

När föreningen bildades, skedde det till stor del på Otto Bergers initiativ. Genom hans död 1940 berövades föreningen det värdefullt stöd som hans entusiastiska arbete innebar. En sockeninventering av gamla föremål genomfördes dock under ledning av Nils Ålenius och med medverkan av främst Ivar Svallin. Denna inventering gav till resultat att en stor mängd föremål insamlades, som sedan 1970 inryms i det då iordningställda sockenmuseet i den forna fattigstugan. Museiutrymmena kompletterades sedermera med en loftbod, som flyttades från Sommaränge. Vidare har det gamla spruthuset, som ligger i anslutning till fattigstugan, tagits i anspråk som förvaringsutrymme. (ur Bara en bondsocken av Anders Lindgren, 1994)

Du hittar mera om byggnaderna genom att trycka på Byggnader.

Två stiftelser finns inom hembygdsföreningen. Läs mera genom att trycka på Stiftelser.

Varje år arrangerar föreningen Viksta-dagen, sista söndagen i juli månad.