Uthyrning och bokning av lokaler.

Smedjan:                             John Parry  070-2335736.

Hyttruinens scen:              Erik Borg  070-3099815.

Missionshuset Älvhyttan: Astrid Andersen 0730633235