Om oss

 

Vendels Hembygdsförening 

 

Föreningens verksamhetsområde utgörs väsentligen av Vendels församling tillika Vendels socken och organiserar människor med intressen som sammanfaller med föreningens syfte.
Vendels hembygdsförening bildades 1922. Syftet var och är att vårda och synliggöra Vendels historia, kultur och miljö för att ge en naturlig grund för ett gott liv.

Hembygdsföreningen arbetar för att

  • kunskapen om och känslan för hembygdens kulturarv och natur fördjupas och förs vidare till kommande generationer.
  • kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas tillvara och görs tillgängliga.
  • kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed skyddas vid planering och förändring av samhället.
  • med kunskap om kulturarvet och naturen omkring oss aktivt delta i formandet av framtidens hembygd.

Föreningen äger och förvaltar Mariebergsskolan, Lantbruksmuséet, Vendeltidsmuséet och väderkvarnen i Hovgårdberg.

Tidskriften Vendelkråkan ges ut med ett nummer varje år sedan 1977.