Kvarnadalen i Sällstorp


Guidebroschyrer

Svenska

Deutsch

English

Film. När det är översvämning 2023.

 

Vattenkvarnar i Varbergs kommun på Google Maps, inventerade av Göran Bengtsson

 

Kvarnadalen i Ulvatorp/Sällstorp blev 2018 förklarad som Hallands byggnadsminne nr 51.

Välkomna till Kvarnadalen! Här finns 8 bevarade skvaltkvarnar i samma bäck, unikt i Sverige! Området är naturskönt, många besöker dalen i blå/vitsippetid. Men att se två skvaltkvarnar på rad, när solen försiktigt tränger igenom novemberdimman, är också magiskt!

 

Klicka på bilden/kartan för att göra den större!

Image

 

Vägbeskrivning: På Google Maps: sök på "Ulvatorpsbäckens skvaltkvarnar" eller

 

På väg 41 i Derome (vid ICA-butiken) kör förbi Sällstorps kyrka, fortsätt mot Grimmared/Kungsäter. Efter någon kilometer tag till vänster in på en mindre väg mot "Råryd". Kör förbi ett par gårdar och en bostad som ligger vid en hög klippa. Litet längre fram kommer du till en trevägskorsning. Ta till höger där och efter några hundra meter anvisning "Skvaltkvarnar". Kör in ett par hundra meter och parkera i anslutning till en ekonomibyggnad. Du är framme! eller

På väg 41 i Veddige, sväng av mot Kullagård, sedan riktning Sällstorp. Ett par hundra meter efter vägskylt Ulvatorp, fortsätt rakt fram på grusväg. Följ vägvisning "Skvaltkvarnar".

Kvarnadalen har de senaste åren blivit slyröjd. Nyanlända från Syrien, Etiopien och Eritrea har genom röjningar skapat vackra siktlinjer längs Kvarnadalsbäcken (Ulvatorpsbäcken). Nu ser man också tydligt de omfattande ruinerna av 7 kvarnanläggningar. Arbetet har skett med Länsstyrelsens/Skogstyrelsens projekt "Naturnära jobb".
"Sådana här kvarnar hade vi i Syrien för 2000 år sedan" sa en nyanländ. Det stämmer, tekniken kommer från Asien via Grekland.
Även ideella krafter i Hembygdsföreningen håller områden kring kvarnbyggnader och ruiner rena från sly.

Under 2019/2020 pågick ett EU-projekt. Ett stämme (dämme) till kvarn 12 är renoverad. Kvarnen är nu i körbart skick. 
22 infoskyltar är uppsatta i området. De beskriver kvarnbyggnader, kvarnruiner, historia, natur och geologi. Texterna har hållits kortfattade, ofta med bra lokala berättelser. Alla skyltar har fotografier.
Två askar är hamlade vid kvarn 15.
Två lokaltillverkade bänkbord är utplacerade.

Med bidrag från Länsstyrelsen har det 2020 också gjorts en byggnadsvårdplan, typ 5-årsplan. Kvarnbyggnaderna måste underhållas kontinuerligt!

Foton

Montells och Hofréns foton 1921 i Kvarnadalen.

Utställningsplanscher om arbeten på kvarnarna 2001

Film 
Ingvar Johansson (1920-2010), Ulvatorp Sällstorp var var bland de främsta entusiasterna för att bevara och rusta upp skvaltkvarnarna i Kvarnadalen. På den här filmen stämmer Ingvar i bäcken, vattnet ringlar sig långsamt fram till Vallbykvarnen (Kvarn 12) och skvaltan körs igång. Efter malning berättar han sedan om kvarnens historia. Anders Johansson har filmat.

 

Läs utredningar

Storlek på kvarnstenar, mått på kvarnbyggnader m.m.

Utredning inför byggnadsminnesförklaring (en bra och omfattande beskrivning av Kvarnadalen)

Sällstorp_Skuttran, Länsstyrelsen kulturmiljöer 2016 (beskriver också kvarnmiljöer i övriga Sällstorp och Derome)

Vårdplan Kvarnadalen 2018-05-01 (slyröjning som utförts av "Naturnära jobb").

Material insamlat och skrivet av Herbert Johansson, Sällstorp m.fl.

Ägare 1697-1850 

Warbergs Landsfögderi 1784

2 kvarnar ägda av Svenstorp förklarar hur få maldagar man har, Kammarkollegium 1819

Ägare till ca 10 kvarnar. Utdrag från laga skifte 1850-tal

Utredning av Staffan Öhman. Var även Vallby 7 ägare av kvarn 11?

Ägare omkring år 2000 och gårdsnamn

Litteratur och från tidskrifter

Öppna Kulturarv 2017: Kvarnadalen- ett nytt byggnadsminne

Om skvaltkvarnar av Harald Nilsson. Kulturen ca 1938

Kvarnar i Varbergs kommun, inventering 1974

Från skvaltkvarn till valskvarnen av Albert Sandklef ca 1930

Uppsats om Kvarnnäringens kulturhistoriska arv, Marks kommun, 2006

Kristoffer Brinks masteruppsats om kvarnar, 2011

Skvaltkvarnar i Sverige av Tore Lindström, 2000. Några sidor. Mycket detaljerad bok om skvaltkvarnens konstruktion. Boken kan beställas från Sandhults hembygdsförening.

Kvarnadalen historia och underhåll samt alla kvarnbyggnader

VISA MER

Förening:

Veddige-Ås-Sällstorps Hembygdsförening

Skapad av: (2020-01-29 16:45:39) Kontakta föreningen
Ändrad av: Veddige-Ås-Sällstorps Hembygdsförening (2020-04-22 05:53:48) Kontakta föreningen
Förening:

Veddige-Ås-Sällstorps Hembygdsförening

Skapad av: Ingvar Månsson (2018-10-08 08:36:00) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ingvar Månsson (2023-08-13 09:54:33) Kontakta föreningen