Om oss

Välkommen till Tunhemsbygden!

Västra Tunhems Hembygdsförening verkar för att på olika sätt bevara bygdens många kulturhistoriska värden. Föreningen är också aktiv med många arrangemang under hela året. 

Föreningens verksamhetsområde är Västra Tunhems socken, som i väster gränsar mot Trollhättans och Vänersborgs tätorter. Centrum i bygden är industri- och kraftverksorten Vargön där de flesta av socknens invånare bor.

Socknen sträcker sig från Vänerns södra strand till söder om fågelsjön Hullsjön. I öster går gränsen ungefär mitt över tvillingbergen Halle-Hunneberg där de flesta av de forna torpen tillhörde Västra Tunhems socken.

Föreningens aktiviteter är huvudsakligen vid Hembygdsgården i Västra Tunhem. 

Image
Beskrivning: karta Fotograf: Hans Gustavsson

 

Länk till   Gamla hemsidan

Gamla hemsidan uppdateras inte fr.o.m 31 dec 2018.