Nykyrka

Runt Västra Ny kyrka har det utvecklats tätare bebyggelse, under åren omk 1920
byggdes Vernersborg utefter gamla R 5I 1921 Vernersborg där flyttade snickaren Adolf Verner Adolfsson f. 1883 in med sin familj Hustrun Ruth Josefina Moberg f.1894 och barnen födda Anna Greta 1917 , Stig Lennart f 19,  Brita linnea f 20, och Örjan Verner 1924, Berta lisabet f 26.

1924 -36 kom Skogshyddan med Johan Verner Svensson f.1894 och hustrun Inez Alida Axelina Johansson f.1896. Sonen Rune f. 20 och skicklig fotbollsspelare i Medevi IF
i 2 famljshuset bodde även sjömannen Inge Torsten Värn med hustru Tyra Alida Stark f.1904

Marielund på Knösens mark kom 1890-1899 års HFL.

Åkaren Sigfrid Hultman hann bygga tvenne fastigheter först Haga på Knösens mark sedan
Lövängen på Nykyrke mark. Båda fastigheterna har idag nya ägare, men åretsboende.

Björknäs tillkom 1932, enligt HFL förste ägare Erik Tage Andersson f. 1897, han var
kyrkovaktmästare, auktionist, lite allt i allo med humor men ogift.
Hushållerska var systern Anna Adolfina Andersson f. 1882.

I slutet av 1950-talet tillkom Nykyrka nya tätort, med sin "gamla Byn" området närmast småskolan kom först med sina villor, sedan området på gärdena nedanför församlingshem och
därefter området mot Godegårdsvägen sist Karolinerområdet då på mark från Järsätersgårdarna.


Förening:

Västra Ny Hembygdsförening

Skapad av: Västra Ny Hembygdsförening (2014-06-21 22:05:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: Västra Ny Hembygdsförening (2017-10-05 12:02:01) Kontakta föreningen