Om oss

Välkommen till Vassända Naglums hembygdsförening

Vi strävar efter att 

  • fördjupa kunskapen om hembygdens kultur- och naturarv
  • ta tillvara och tillgänglighetsgöra kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer
  • värna om kulturarv, miljö, tradition och seder

Vi har Sveriges första byggnadsminneförklarade torp som vår hembygdsgård, torpet Solliden

 

Vassända Naglums Hembygdsförening är ideel förening som bildades 1983 av lokala intressenter.

 

Hembygdsföreningen har sin verksamhet huvudsakligen på torpet Solliden. Solliden överläts efter arvet efter sista ägaren Gustav Johansson till Älvsborgs länsmuseum.

Samtliga byggnader på tomten blev 1985 byggnadsminne. 1990 tecknades avtal mellan Älvsborgs länsmuseum (Idag Västra Götalandsregionen, förvaltningen för kulturutveckling) och Vassända Naglums hembygdsförening angående omvårdnaden av torpet. Hembygdsföreningen får nyttja torpet som sin ”Hembygdsgård”, mot att man vårdar och underhåller torpet i samverkan med Västra Götalandsregionen, förvaltningen för kulturutveckling.

Föreningen har sin huvudsakliga verksamhet under sommarhalvåret då man samlar till olika arrangemang som marknad, musikunderhållningar, föredrag familjeunderhållning bussutflykter mm

Under andra delar av året arrangeras olika kulturföredrag, kulturutflykter deltagande i Nationaldagsfirandet, julfest med lucia mm

Föreningen har utvecklats starkt medlemsmässigt under de senaste åren och har idag fler än 300 medlemmar. De kommer huvudsakligen från Vassända Naglum, Grunnebo, Ryr och Ramnered och städerna Vänersborg och Trollhättan.

Vassända Naglums Hembygdsförening ingår i Västergötlands Hembygdsförbund som är en del av Sveriges Hembygdsförbund.

 

Kontakta oss

 Besöksadress hembygdsgården Solliden: Kvarntorp 175, Båberg, 462 93 Vänersborg
 0722 - 25 51 73 Ordförande Kerstin Hillengard[email protected]