Stortorpet

Soldattorpet och minnesstenen.

Stora Skärmnäs soldattorp och minnessten. Den nuvarande byggnaden är från tidigt 1800-tal.

 

Soldattorpet i Stora Skärmnäs har anor sedan 1675 då hemmanet fick sin förste soldat, Per Skärman. Den siste med tillträde 1872 var Per Nilsson Stor (1851-1927).
Värmskogs nytillträdde (1948) komminister John Engvall var mycket intresserad av historia och engagerad i hembygdsarbete. Han ville se till att soldattorpet blev bevarat för framtiden och 1949 köpte han torpet, på privat initiativ tillsammans med hustrun Anna-Lisa, av soldatänkan Stina Lisa Stor.

En renovering sattes igång och två byggnader flyttades dit från andra gårdar. Den ena var ett 1600-talshärbre från Kullen i Gansbyn, och den andra var ett uthus från Vegerbols tidigare soldattorp. Den byggnaden var identisk med det uthus som fanns tidigare i Skärmnäs, och den gjordes i samband med renoveringen i ordning till ett litet kapell. Stora Skärmnäs- eller Thorgiers kapell används fortfarande till gudstjänst någon gång varje sommar.
I samband med att renoveringen var klar 1953 restes en minnessten med namnen på rotens alla soldater inristade och platsen invigdes som hembygdsgård och församlingshem.

När John och Anna-Lisa Engvall flyttade till Österviks kapell utanför Kristinehamn 1968 överlämnades Stortorpet till hembygdsföreningen i Värmskog.
Under senare år har ytterligare renoveringar skett.

Bokning och visning: Laili Bengtsson tel. 0555-202 52

Härbre från Rommenäs

 

Thorgiers kapell.

Soldatänkan Stina Lisa Stor.

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter