Om oss

VÄLKOMMEN TILL VÅNGA HEMBYGDSFÖRENING Vånga Hembygdsförening som startades 1933 är en livaktig förening med omkring 350 medlemmar. Många händiga hjälper till på den fina hembygdsgården för att allt ska hållas i stånd och fungera. Ett särskilt tack till dessa.

Vånga Hembygdsförening har sedan bildandet 1933 försökt kartlägga, dokumentera och visa Vångabygdens rika historia, både från bergslagstiden på 1800-talet och 1900-talets av jord och skogsbruk präglade samhälle.

Vånga socken har tidigare utgjort en del av norra Östergötlands bergslag. Här har brutits järnmalm som sedan smälts ner till tackjärn i små masugnar som varit belägna runt om i Vånga. Bönderna som ägnade sig åt järnhanteringen kallades bergsmän. Bergsmännen i Vånga hade ett eget sigill som användes på dokument. Järnhanteringen upphörde år 1830 då Vånga förlorade bergsprivilegierna.

Förutom denna nya hemsida via Sveriges Hembygsförbund finns vi på flera ställen på internet:

Länk till Bygdeband   Länk till Facebook  eller kanske  Länk till Gubbdagis

VI ÖNSKAR ALLA GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!