Dunshammarmuséet


Blästerugnarna vid Dunshammar

Dunshammarmuséet ligger vid Sandviken, ca 1800 m VSV om Västervåla kyrka. Man kommer dit genom att följa vägvisningen som börjar vid Ängelsbergsvägen.


Image

Image

Foto: Mats Källstig


Muséet visar en gammal järnframställningsplats vars äldsta delar har daterats till 300-400-talet. Denna järnframställning grundades på förekomsten av sjömalm, dvs klumpar av starkt järnhaltigt material på Åmänningens botten.

Öppet dagtid från midsommar till augusti, säkrast mellan 10:00 och 17:00. Kan visas andra tider efter överenskommelse. Kontakta oss via hemsidans kontaktuppgifter.


Järnframställning för 1500 år sedan

Blästerugnarna i Dunshammar, två km söder om Ängelsberg, är den äldsta länken i en 1500-årig tradition av järnframställning i trakten. Ugnarna är välbevarade och platsen är en av de få där man kan se blästerugnar från järnåldern i deras rätta miljö. Längs vikarna på den östra sidan av sjön Åmänningen fanns under järnåldern flera blästerugnar. Boplatserna låg en bit från stranden. Man har funnit gravar från järnåldern i området kring Västervåla kyrka och i Virsbo, 8 km söderut.

Sjömalmen var rik på järn

Blästerugnen är en gropugn med en blåsbälg för tillförsel av luft. Ugnen byggdes av sten och tätades med lera. Malmen togs upp från sjöbotten från båtar eller flottar under sommarhalvåret och genom hål i isen på vintern. Sjömalmen var rik på järn, halten järnoxid var omkring 60 procent. Men den innehöll fosfor som gjorde järnet hårt och sprött. När malmen tagits upp ur sjön rostades den för att få bort vatten och organiskt material.

1100 grader

Vid blåsningen kom temperaturen i ugnen upp till ungefär 1100 grader. Slaggen rann ner och lade sig i botten av ugnen. Järnet sintrade ihop till en klump ovanpå slaggen. Genom den låga temperaturen fick järnet en låg kolhalt och var smidbart direkt från ugnen. Det mesta av fosforn följde med slaggen..


Image

Rester av blästerugn, under skyddande tak. Foto: Hans Philip


Arkeologiska utgrävningar

Vid två tillfällen, 1969-70 samt 1985, har man gjort arkeologiska utgrävningar på platsen. Ugnarna har daterats med hjälp av C14-metoden till 300-800- talen. Arkeologerna har beräknat hur mycket järn som under århundradena producerades i ugnarna och kommit fram till 6-7 ton.

Det enda lösfynd förutom järn, kol och slagg som hittades vid utgrävningarna var den här flussglaspärlan.

Image

Foto: Mats Källstig

 

Sevärt minimuseum

Förutom de två välbevarade ugnarna finns en kolningsgrop och tre stora slaggvarpar. Runt ugnarna ser man gropar som uppkommit genom lertäkt när man byggde schakten. Vid blästerugnarna har Västervåla Hembygdsförening byggt ett litet museum. Där visas processen i text och bild.


Image

. Foto: Hans Philip


Ta gärna med en kaffekorg! Muséet ligger i en vacker glänta invid sjön och där finns några bänkar att sitta på. Man kan behöva en liten stund för att tänka igenom vad 1700 års utveckling kan ha betytt för människan.

Dunshammarmuséet är en del av ekomuseum bergslagen.

 ekomuseum bergslagen

Förening:

Västervåla Hembygdsförening

Skapad av: Åsa Eriksson (2019-08-19 10:20:19) Kontakta föreningen
Ändrad av: Michael Lindholm (2023-12-28 16:27:41) Kontakta föreningen