Kansli:
Soldattorpen Brännland
Brännland 35
905 92 Umeå

Ordförande:  Eva Lindman
tel: 076-844 55 88, mejl: [email protected]

Sekreterare: Roland Lindberg
tel: 073-8267936

Kassör: Erik Selander
tel. 070-245 44 83