Inventeringar


Det har genomförts många varierande inventeringar i Tynderö genom åren.

Hembygdsföreningens målsättning är att digitalisera och publicera dessa på vår hemsida för framtida forskningssyften eller annan privat efterforskning.

Hemslöjdsinventering genomförd av Västernorrlands läns hemslöjdsnämnd 1974:

1 Skäggsta

2 Märrgård

3 Myckeläng

4 Våle

5 Skilsåker

6 Öde

7 Prästbolet

8 Svedje

9 Stångrid

10 Holmö

11 Berge

12 Ängesland

13 Mällby

14 Ava

15 Östbyn och Bryttmor

16 Bäräng

17 Åstön

18 Åkerö och Skeppshamn

19 Smedsböle, Stacke och Rosböle

Almanackor

1860

1897

1899

1928

1930

1931

1959

1963

1965

1976

Inventering av Bykistor i Tynderö socken:

Bykistor

Tynderömål av Karin Sjögren

Tynderömål

Gamla Mått och Viktbenämningar

Mått&Vikt

Tynderö IK historia

Tynderö IK 50 år 1981

Åstöloppets historia

Inventering 2020

 

Förening:

Tynderö Hembygdsförening

Ändrad av: Tynderö Hembygdsförening (2021-03-15 19:14:42) Kontakta föreningen
Skapad av: Tynderö Hembygdsförening (2020-07-06 19:45:57) Kontakta föreningen