Tunabergs kyrka


Tunabergs kyrka är unik som Sörmlands enda träkyrka, men även på andra sätt. Den saknar de adelssköldar och gravkor som finns i flertalet av landskapets kyrkor. Däremot rymmer den andra, nog så viktiga,minnen från svunna tider. Se söderväggens missfärgningar av trötta gruvarbetares huvuden. Fram till 1809 gällde kyrkogångsplikten, alla var enligt lag tvungna att bevista högmässan. Det är ingen slump att endast södra sidan som bär märken av gruvarbetarnas smuts. Det fanns en regel att männen satt på kyrkans södra sida och kvinnorna på norra sidan.

Besök den gamla kyrkan och se de breda golvplankorna och avsaknaden av riktigt räta vinklar i byggnaden.

http://www.svenskakyrkan.se/tunaberg

 

Förening:

Tunabergs Hembygdsförening

Skapad av: (2014-03-25 13:36:41) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tunabergs Hembygdsförening (2018-12-06 19:13:00) Kontakta föreningen