Ålhem

(Koordinaten avser stenfot efter uthus). Ev. har bostadshuset legat på åkerholme ca. 20 m. väster härom.

Nämns i socknens äldsta bevarade husförhörslängd 1809. Då bor här skomakaren Anders Andersson, hustrun Stina Olofsdotter samt barnen Petter, Carl och Lena. Sist boende var arbetaren Nils Jaensson med hustrun Anna Åberg samt döttrarna Mathilda Sofia och Johanna Carolina. De flyttar till Gryt 1857.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 10:28:53) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-20 18:13:42) Kontakta föreningen