Välkomna till Tierps Sockens Hembygdsförening

På vår hemsida hittar du information om föreningen och om Tierps socken.

Tierps sockens hembygdsförening bildades 1956 och syftet beskrivs på ett bra sätt i våra stadgar:
”Föreningens verksamhet omfattar Tierps socken från Vendelsvarv i söder, till Hålgryte i norr, och från Torsvall i öster, till Hyttan i väster.
Tierps sockens hembygdsförening har till uppgift att verka för att kärleken till och intresset för hembygden och att dess minnen förkovras och förvaltas. Att dess säregna natur och kultur skyddas så att bygdens minnesmärken och övriga kulturvärden i största möjliga mån aktas och bevaras.
Att en naturlig kontakt mellan gången tid och nuet ordnas och att hembygdsföreningen och dess arbete blir levande i bygden.”

Här på vår hemsida försöker vi leva upp till det genom att delge diverse information från Tierps socken.
I våra medlemsblad finns berättelser från socknen förr i tiden men också om vår nutida verksamhet. Under rubriken Tierps sockens historia finns mer att läsa om några av socknens historiska platser, det är länsstyrelsens informationsskyltar som vi fått möjlighet att dela med oss av här.

Vi har vår hembygdsgård i Husbyborg, Gryttjom ca 10 km söder om Tierps köping, alldeles bredvid väg 600.
Sommartid är hembygdsgården oftast öppen på torsdagskvällar för besökare.

Forskar du om hembygd eller släkt och spåren leder till Tierps socken, kontakta oss gärna, kan vi så hjälper vi till, om vi kan, med information och kontakter.

 

Nytt medlemsblad

Ny finns 2018 års medlemsblad publicerat.
Där kan man bla läsa nyheter från Tierpsposten för 100 år sedan och hur man roade sig i Tierp på 1700-talet.

Klicka på medlemsblad i menyn till vänster så hittar du fram till bladet.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter