Resa till Delsbo

Tierp Sockens hembygdsförening ordnar bussresa till Delsbo och vi hälsar
intresserade välkomna att följa med.

Vi besöker Bror Hillgrenmuseet ”Lyktan” och Delsbo hembygdsgård.
Delsbo hembygdsförening kommer att vara värd för oss.
Den 26 Maj avreser vi från Månkarbo, hållplats vid ICA 7:30,
Kyrkbyn, hållplats vid kyrkan 7:45, och från Stora Torget i Tierp 8:00.
Därefter ev. något stopp till enl överenskommelse.

Kostnad 350 kr/person då ingår resa, förmiddagskaffe och lunch.
Antal platser är begränsat och först till kvarn gäller, sista anmälningsdag är 18 Maj.
Vid anmälan uppges även lunchönskemål, kött eller fisk, samt ev specialkost.

Anmälan till Kjell Jansson Tel: 070-3425857
Betalas senast 18/5 till bankgiro 5209-6120 eller
via Swish till nummer 1233278520. Ingen kontant betalning!

Varför går då resan till just Delsbo?
Här kommer en bakgrund till vårt resmål:

Bror Gustav Hillgren
Vem var Bror Hillgren och vilken koppling hade han till Tierps socken?
Bror var konstnär och författare. Han föddes 1881 på Tuva gård i Tierp.
Familjen flyttade till Gävle bara 4 år senare, men släkten på hans fars sida fanns kvar i Tierp.

Brors konstnärliga sida upptäcktes tidigt och han kom att få en gedigen konstnärlig utbildning, bl.a. i Paris.
I Sverige kom han att bosätta sig i den gamla kommunistergårdenLyktan i Delsbo.
Delsbo var hans mors födelseort och Bror kom att bli känd som Delsbos stora bygdeskildrare.
Han hämtade många motiv till sin konst från allmogens liv i Delsbo.
Bror blev också känd som sagoillustratör till bl.a. Selma Lagerlöf och H C Andersen.
Han var en duktig porträttmålare, och i Tierps kyrka hänger en rad porträtt av präster samtliga porträtterade av Bror.

Bror avled 1955 i Stockholm, men Lyktan i Delsbo var hans fasta punkt.
Lyktan har bevarats, både interiör och bruksföremål finns kvar från hans tid på gården,
och utgör idag Bror Hillgrens museum.

Tierps sockens hembygdsförening fick under 2017 ett antal dokument
och fotografier till skänks från museet. Materialet är från den hembygdforskning Bror
gjorde i Tierp och på sin fars sida.
Kjell Grönberg från museet lämnade över materialet till Tierps sockens hembygdsförening och han berättade
livfullt om Brors liv.
Detta väckte vår nyfikenhet och intresse att få besöka museet och därför ordnar vi nu en bussresa till Delsbo.
Kjell Grönberg har lovat guida oss och vi kommer också att besöka Delsbo hembygdsgård.

(Källor:Svenskt biografiskt lexikon av Manne Eriksson, samt kompendium av Karl-Erik Berglin)

 

Välkomna till Tierps Sockens Hembygdsförening

På vår hemsida hittar du information om föreningen och om Tierps socken.

Tierps sockens hembygdsförening bildades 1956 och syftet beskrivs på ett bra sätt i våra stadgar:
”Föreningens verksamhet omfattar Tierps socken från Vendelsvarv i söder, till Hålgryte i norr, och från Torsvall i öster, till Hyttan i väster.
Tierps sockens hembygdsförening har till uppgift att verka för att kärleken till och intresset för hembygden och att dess minnen förkovras och förvaltas. Att dess säregna natur och kultur skyddas så att bygdens minnesmärken och övriga kulturvärden i största möjliga mån aktas och bevaras.
Att en naturlig kontakt mellan gången tid och nuet ordnas och att hembygdsföreningen och dess arbete blir levande i bygden.”

Här på vår hemsida försöker vi leva upp till det genom att delge diverse information från Tierps socken.
I våra medlemsblad finns berättelser från socknen förr i tiden men också om vår nutida verksamhet. Under rubriken Tierps sockens historia finns mer att läsa om några av socknens historiska platser, det är länsstyrelsens informationsskyltar som vi fått möjlighet att dela med oss av här.

Vi har vår hembygdsgård i Husbyborg, Gryttjom ca 10 km söder om Tierps köping, alldeles bredvid väg 600.
Sommartid är hembygdsgården oftast öppen på torsdagskvällar för besökare.

Forskar du om hembygd eller släkt och spåren leder till Tierps socken, kontakta oss gärna, kan vi så hjälper vi till, om vi kan, med information och kontakter.

 

Nytt medlemsblad

Ny finns 2018 års medlemsblad publicerat.
Där kan man bla läsa nyheter från Tierpsposten för 100 år sedan och hur man roade sig i Tierp på 1700-talet.

Klicka på medlemsblad i menyn till vänster så hittar du fram till bladet.

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter