STYRELSEN 2021

Ordf.
Rolf Gustavsson
tel: 076 140 53 16
Mailadress: rol.gus[snabela]blixtmail.se

V.ordf. Frida Stenland (hemsidan) För kontakt, fyll i formuläret längst ner på sidan.

Sekreterare
Monica Ekstrand
tel:073-7238363
Mailadress: moniqa.ekstrand[snabela]gmail.com

Kassör
Anton Danielsson
tel: 070-2456113
Mailadress: anthony.danielsson[snabela]icloud.com

Ledamöter
Inge Nilsson
tel: 070-9586786
Mailadress: inge.nilsson[snabela]bredband2.com

Thomas Svensson
tel: 0470-68160
Mailadress: thomas.mp[snabela]blixtmail.se. 

Lars Palm
tel: 0470-68063
Mailadress: kerstin[snabela]kerstinssyatelje.se

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]