Om oss

Hösten 1977 startade några hembygdsintresserade församlingsbor en cirkel i Torpinventering. Många hade sedan länge eftersökt en hembygdsbok från Tävelsås och nu ville de råda bot påden bristen. I början av mars 1981 skickade torpinventerarna ut ett flygblad till alla hushåll: ”Budkavle går i hela Tävelsås ”

 

Alla församlingsbor var välkomna till bygdegården onsdagen den 18 mars
för att bilda en HEMBYGDSFÖRENING. Man och kvinna gick ur huse och så bildades Tävelsås Hembygdsförening.

Den 14 juni 1981 hölls det första årsmötet i Tävelsås Bygdegård.

"Sven Adolfsson, Vederslöv berättade och visade bilder om emigration.
Föreningen fick från starten 35 medlemmar. Styrelsen fick följande sammansättning; Åke Dahlberg Trängsle ordförande, Lars Palm Stenslanda, sekreterare, Tage Bengtson, Allatorp, kassör samt Allan Svensson, Skogslund, Lennart Svensson, Backegård, Lisa Petersson, Fridhem, Elisabeth Stenland, Stenslanda, Ingemar Ljungkrantz, Backegård och Signe Andersson, Haga. Revisorer; Rune Gustafsson, Bergagård och Karl Johan Johansson, Stenslanda."

Smålandsposten 18/6 1981