Om oss

Tannefors Hembygdsförening bildades 1992. Tannefors var en gång en av Östergötlands största kvarnbyar och här kom sedermera många industrier   och verksamheter att förläggas, t ex ASJ, föregångare till SAAB.  Man kan säga att här stod Linköpingsindustriernas vagga. Föreningen förfogar över ca 2500 fotografier. Dessa utgör en källa för forskning och minnen om tider som en gång var. Samlingen har katalogiserats och finns tillgänglig i vår lokal på Stationsgatan 2 A, ingång från å-sidan.

Tannefors Hembygdsförening har gett ut följande böcker.
”Glimtar från Tannefors", ett samarbete mellan en studiecirkel och Centrum för Lokalhistoria. (Slutsåld).
"En tomts historia", författare Bengt Öberg.
"Nya glimtar från Tannefors", författare Sören Johansson.
"Kraften i Tannefors", författare Bengt Öberg. (Slutsåld).
”Haga Missionshus”, författare Sören Johansson.
"Björngatan", författare Lars Nyström.
”Glimtar från Hejdegården”, red Håkan Qvist.
”En förändringsman i en förändringstid”, författare Bengt Öberg.
”Flickorna i Hejdegården”, författare Monica Roselius.
”Nära till affär´n”, red Håkan Qvist
”Lite skvaller i Tannefors” författare Kennet Dahlgren.
”Ladugårdsbacke. En pulsåder i Linköping under 300 år”, red Bengt Öberg.