Om oss

Välkommen till Sventorp-Forsby Hembygdsförening Kontakta oss i styrelsen, se under Visa fler kontaktuppgifter till höger. Se fler sidor i menyn längst upp till vänster på sidan.

Välkommen till Sventorp-Forsby Hembygdsförening

Den 8 oktober 1976 bildades Sventorp-Forsby Hembygdsförening. Gunnar Petersson, Tage Lundberg och Bo Nordgren spelade fiol. Inger Gabrielsson hälsade välkommen och Göte Rosenberg talade om Hembygdsrörelsens betydelse och organisation inom Skövde kommun. Till ordförande i föreningen första året valdes Evert Gustafsson, Lövingsberg. Han tackade för förtroendet och uttalade en önskan om att den förening som nu bildats skulle överbrygga alla politiska och religiösa gränser och framhöll vikten av att alla behöver hjälpas åt för att uppfylla föreningens målsättning. Mötet beslöt att föreningen skulle bestå av sju rotar. Årsavgiften fastställdes till blyga 5 Kr och 110 personer tecknade medlemskap. Under 1977 tecknades avtal för att hyra Montörsgården som hembygdsgård. Huset är det äldsta i Björstorps by och flyttades till nuvarande plats i slutet av 1850-talet. Det har därefter inte genomgått någon förändring och har därmed kulturellt värde för bygden. Upprustning av Montörsgården, som den kallas efter framlidne ägaren Gustaf Andersson, påbörjades under våren.

Numera är den i föreningens ägo.

Image

Walter Önnerbrant tittar på bilder vid invigningen. Foto: Monika Moberg.

Image

Första styrelsen, fotograf privat: Bakersta raden: Birger Persson, Åke Brissman, Erik Larsson, Bo Carlsson, Allan Persson. Andra raden: Gun Edin, Gunnel Johansson, Henrik Björk, Inger Gabrielson och Gun-Britt Wennergrund.