Åsby lantbruksmuseum

Lantbruksmuseum med vagnbod och brännvinsbränneriTillkom i mitten av 1990-talet i samarbete mellan Åsby lantbruk och Svedvi - Berg Hembygdsförening. Museet omfattar en vagnbod med huvudsakligen vagnar från industriföretagen i Hallstahammar. Denna byggnad stod ursprungligen vid gamla Hallsta herrgård men flyttades sedan till Ålsätra norr om samhället. Den var under 1950-talet på tal att återflyttas till Hallstahammar för att användas som kyrka, men det blev alltså museum. I två sädesmagasin på vägens östra sida visas jordbruksredskap, skogsbruk, tvätt, mjölkning m.m. Det gamla brännvinsbränneriet har renoverats och där visas också lite historik från gården.


Förening:

Svedvi-Berg Hembygdsförening

Skapad av: Svedvi-Berg Hembygdsförening (2014-06-22 10:22:20) Kontakta föreningen
Ändrad av: Svedvi-Berg Hembygdsförening (2014-06-22 10:22:20) Kontakta föreningen