Om oss

Välkommen till Svärta hembygdsförening! Svärta hembygdsförening bildades 1978 på initiativ av Anders Thunström och Gösta Pettersson, välbekanta namn i hembygdskretsar. Dessa båda utförde under sin livstid ett stort arbete med att insamla och dokumentera Svärta  sockens historia.

Anders Thunström valdes till den nybildade föreningens  ordförande och Gösta Pettersson till dess sekreterare. Föreningen har i dag närmare 300 medlemmar.

Föreningens ändamål, fastlagt i stadgarna, är att värna om och vårda miljön i  Svärta och att föra kulturarvet vidare till kommande generationer, att sprida kunskap om det gamla Svärta och att utveckla känslan för socknens historiska  och kulturella värden. Föreningen vill också följa och delta i bygdens  utveckling.

Svärtakrönikan, som utkommer årligen, är ett sätt för föreningen att sprida  kunskap om Svärta, det gamla och det nuvarande.

Kom med som medlem i vår hembygdsförening och hjälp oss att vårda och  värna om gårdagens, dagens och framtidens Svärta!