Om oss

Hembygdsföreningen i Kungsängen bildades 1942. Då hette socknen Stockholms-Näs. Det gamla sockennamnet lever kvar i hembygdsföreningens namn. Hembygdsgården ligger vid Näs äng, där ett av Sveriges första riksmöten hölls 1502. Hembygdsgården är ett av hörnen i Kungsängens kulturtriangel. Kyrkan och Ekhammars gård är de andra hörnen. Hembygdsföreningen strävar efter att göra hembygdsgården till en levande och naturlig samlingsplats – en plats, som skall bidra till att alla invånare kan få en känsla för sin hembygd. Här finns sex äldre byggnader plus ett nyuppfört hus, lantbruksmuseet, som byggdes upp på 1980-talet. Men det finns inte bara äldre byggnader, museer och gamla föremål på hembygdsgården, utan även örtagård och kolonilotter. Mangårdsbyggnaden står på sin ursprungliga plats. Den äldre delen är troligen från 1700-talet. Vid sidan av den finns vår örtagård, som vårdas ömt av föreningen. Här finns gamla trädgårdsväxter och kryddväxter av olika slag.

Föreningen har c:a 140 medlemmar. Vi vill bli fler. Medlemskap kostar 200 kr per år. Vill ni också hyra en kolonilott så kostar den 150 kr per år. Pg. 10 21 77 - 3

Image

Beskrivning: Hembygdsgården lantbruksmuséet i fonden  Fotograf: Anders Walldén

 

 Image

Beskrivning: Dubbeltorpet, idag inrättat som vaktmästarebostad Fotograf: Anders Walldén

 

Image

Beskrivning: Torpet Lund Fotograf: Anders Walldén

 

Image

Beskrivning: Prästgårdsdasset Fotograf: Anders Walldén

 

Image

Beskrivning: Lantbruksmuséet Fotograf: Anders Walldén

 

Image

Beskrivning: Huvudbyggnaden i fonden och dubbeltorpet till höger Fotograf: Anders Walldén