Århammars skola, f d Nykyrka Församling

Århammars skola tillkom år 1884 genom dåvarande ägaren till Århammar Anders Petter Öberg och hans maka Charlotta som skänkte en tomt till Nykyrka församling, där enligt gåvobrevet heter, en skola skall uppföras där utexaminerad lärare skall verka i evärdliga tider.
År 1947 måste dock skolan läggas ned på grund av minskat elevantal. Högsta elevantal i skolans historia var ca 30 fördelade på 6 klasser, varannandagsläsning pågick till år 1920 då vardagsläsning infördes. De lärare som verkat i skolan är följande: Anna Bergstrand, Hilda Lindgren, Hilda Andersson, Anna Nilsson och Ester Olsson. Läs mer om skolorna i Nykyrka


Förening:

Stigtomta Hembygdsförening

Skapad av: Stigtomta Hembygdsförening (2020-07-10 17:16:12) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stigtomta Hembygdsförening (2020-07-10 17:18:48) Kontakta föreningen