Nykyrka sockens skolfoton


Klockarbol här hittar du platsen 

 
Image

Foto 1928,  J Kling.

Notera att kyrkan saknar tak. Den renoverades senare och återinvigdes 1929. De små husen, klockarbostaden, finns fortfarande kvar.

Det äldsta trähuset i våra socknar är troligtvis denna klockarbostad i Nykyrka. En märklig lärargärning bedrevs här från 1790 av klockare Elias Hagelström och hans hustru Hedvig Wennerberg. Klockaren dog 1830 men hustrun fick uppleva folkskolestadgan 1842. Hon dog 1846, 83 år gammal.

1830 fick hon Patriotiska sällskapets belöning för nitisk och skicklig undervisning. I ett sockenstämmoprotokoll noteras att hon ”undervisat och uppfostrat en större mängd av hela ortens såväl ståndspersoners som allmogens barn med ett ovanligt nit och moderlig ömhet".

Hormesta skola här hittar du platsen

Image

Hormesta skola, 1918. Foto från Cecilia Eriksson. Cecilia Eriksson gift Karlsson. I rutig klänning framför högra fönstret.

1848 beslutade Nykyrka församling att bygga nytt skolhus i stället för Klockaregården. Bygget kom igång 1870, Hormesta skola. Skolan brann och återuppbyggdes. Skolan brändes till sist ned av brandkåren i övningssyfte ca 1960.

Image

Hormesta skola höst- eller vårtermin 1926 – 1927. Foto inlämnat av John Sandström, Stigtomta

Lärarinna: Troligen fröken Holmer.

Övre raden: Simon Lundblad, Rogsta, Sven Frid, Einar Svedlind, Önskehem, John Sandström, Länninge, Kalle Forsman, Tängsta. Emellan till vänster: Erik Ivarsson (Ivar)

Nedre raden: Margit Gustavsson, Skogstorp, Inga Rogstedt, Lida, Sera Olsson, Bondeby, Britta Eriksson, Gröndal, Britta Andersson (Ljungman), Vallersta?, Sonja Svensson, Bondeby, ? Berglund.

Mjälnäs skola här hittar du platsen

Image

Mjälnäs skola, Nykyrka 1951.
År 1929 i augusti började första skolåret i nybyggda Mjälnäs skola. Lärarinna var 23-åriga Margit Andersson. Lisbeth Olsson i Rottninge var en av de första eleverna och har lämnat skolfoto från denna tid.

Image

Mjälnäs Skola augusti 1929, första terminen i nybyggda skolan, klass 1 och 2. Foto inlämnat av Lisbet Olsson, Rottninge, 2008-11-01

Fröken: 23-åriga Margit Andersson

Från vänster: Lisbet Lundgren, Björkbo Linnéa Andersson, Fridhem Thorsta Karl-Axel Persson, Tegelmästarbostaden Olle ? , Mjälnässtugan Gunnar Johansson, Länninge Ingrid Vassberg, Tegelbo Karl-Axel Jansson, Listorp Nykyrka Ingrid Andersson, Tegelbo Karl-Axel Sandberg, Länninge Brita Eriksson, Mårtensdal Gertrud Rogstedt, Lida.

Noterat ur Lantmäteriets handlingar Marken avstyckad från Mjälnäs 1927. Edvard och Emilia Österberg vid Mjälnäs säljer till Nykyrka församling för 1 500 kr en tomt benämnd Ambol 1:1 en del av 0,493 hektar för uppförande av skolhus.

Image

Mjälnäs Fortsättningsskolan 1935. Foto inlämnat av Lisbet Olsson, Rottninge, 2008-11-01

Övre raden fr v: Olle Andersson, Tegelbo, Karl-Axel Jansson, Listorp, Ejnar Sandberg, Länninge, Bernt Rylander, Århammar, Kaj Ekvall, Gröndal.

Nedre raden fr v: Maj-Britt , Århammar, Ann-Marie Karlsson, Ökenstugan, läraren Margit Flodkivst senare Österberg, Mjälnäs, Linnéa Andersson, Fridhem, Lisbet Lundgren, Björkbo (nu Olsson), Elsa Gustavsson Skogstorp.

Image

Mjälnäs, syslöjdsflickor på trappan till lärarbostaden, ca 1935. Foto inlämnat 2008 av Maj-Britt Axelsson, född Sandström

Övre raden: Britt Sandberg, Skogstorp, Ingrid Andersson, Inga Wassberg, Tegelvillorna. Lärarinna Margit Andersson

Nedre raden: Britt Eriksson Dalstugan, Maj-Britt Sandström Länninge, okänd, Birgit Rundkvist Hormesta, Frida Ivar Hormesta, Birgit Berggren Skomakarstugan

Image

Mjälnäs Skola 1933-34, klass 3 - 6. Foto inlämnat av Lisbet Olsson, Rottninge, 2008-11-01


Rad 1 uppifrån vänster: Erik ? , Mjälnäs Karl-Axel Sandberg, Länninge ? Karl-Axel Jansson, Listorp Nykyrka ? ?

Rad 2 från vänster: Hillevi Andersson, Granliden Lisbet Lundgren, Björkbo Ingrid Vassberg, Tegelbo Eivor, Graninge Gerd Nord, Tegelbo Birgit Rundkvist, Hormesta Sonja, Mjälnäs Birgit Berggren, Mjälnässtugan Britt Sandberg, Länninge Linnéa Andersson, Fridhem Thorsta Ingrid Andersson, Tegelbo. 

Rad 3 från vänster: Bertil Jonsson, Kvarngården Bernt Eriksson, Dalstugan Erik Gustavsson, Skogstorp Ivan Svedlind, Önskehem Gunnar Johansson, Länninge Karl-Edvin Eriksson, Dalstugan

Image

Mjälnäs skola 1937-38, klass 3-6. Foto inlämnat 2008 av Maj-Britt Axelsson, född Sandström

Övre raden: Göte Johansson, Hormesta, Hans Karlsson, Hormesta, Paul Berggren, (Skomakarstugan) Mjälnässtugan, Herman Andersson Rottninge, Grane Andersson, Granliden, Lars-Olov Olsson, Länninge, Nils-Erik Johansson, Lida.

Mittenraden: Maj-Britt Sandström, Länninge, Margit Sandberg, Skogstorp Länninge, Gertrud Olsson, Rottninge, Ingegerd Litzell, Hormesta, Britt Eriksson, Dalstugan Hormesta.

Sittande: Astrid Sandberg, Skogstorp Länninge, Elsie Andersson, Granliden, Ingrid Roos, Rottninge, Frida Ivar, Hormesta, Gun Johansson, Gamla skolan Hormesta, Iris Berggren, Mårtensdal, Marianne Eriksson, Dalstugan.

Sittande på marken: Roland ? , Torsta, Gösta Eriksson, Mjälnäs, Karl-Erik Blomgren, Tegelvillorna, Gösta Andersson, Tegelvillorna. (vid Vrena Tegelbruk)

Image

Mjälnäs Skola 1938, klass 1-2. Inlämnat av  Sten Olsson

Dessa namn kommer jag ihåg. Kortet där vi är lite mindre är från småskolan d.v.s. 1 o 2 klass sannolikt 1938. Pojkarna i övre raden heter Tore Andersson, Sivert Berggren, Sten Olsson, Jonte Gustavsson. Arvid Ledberg står mellan flickorna i mellanraden och vad flickorna heter kan jag inte säga.

Image

Mjälnäs skola, 1939-40, klass 3-6. Inlämnat av Sten Olsson, Stigtomta

Storskolan 3, 4, 5 och 6 klass. Det var alltså en B3 skola. Om vi tar övre raden så är det Marianne Eriksson, okänd, Arvid Ledberg, Putte Blomgren, Gösta? Andersson, Arne Berggren, Gösta (Lillgösta) ?.

Nästa rad Astrid ?, Nils-Erik Johansson, Tore Andersson, Sten Olsson, Jonte Gustavsson och Sivert Berggren. På bänken kanske Inga-Lill och är syster med Astrid som står bakom.

Nästa kanske heter Anna-Lisa Eriksson och är syster med nr 5 som kanske heter Astrid, Gunborg Ros, nr 4 är ett?. Nr 6 heter i alla fall Sonja Eriksson och nr 7 vet jag inte.

Image

Mjälnäs skola höstterminen 1955, klass 1-2. Lärare Siv Johansson, som också lämnat in bilden.

Bakre raden från vänster: Claes Karlsson, Hormesta, Ulf Blomqvist, Hormesta, Jan Pettersson Solvik Stigtomta, Sven Jonsson, Drögsta.

Mittenraden: Håkan Karlsson, Länninge, Cim Roth, Hormesta, Anna Feledi Rottninge, Mariana Ljungman, Gullsäter Stigtomta, Per Berg, Hormesta, Kent Engström, Sandebo Stigtomta.

Nedre raden: Barbara Haaze, Mjälnäs, Lone Petersen, Thorsta, Inger Berg, Rogsta Stigtomta, Britt Marie Almström, Mjälnäs, Barbro Jansson, Listorp.

Siv Johansson berättar om hur det var i skolorna i början av 1950-talet.

Århammars skola här hittar du platsen

Image

Detta kort av Århammars skola är taget omkring år 1909. Det är den första skolbyggnaden. Den finns fortfarande kvar men ombyggd (2016).

Av eleverna går endast tre att namnge. Sittande från höger: Arvid Jansson, Ytterstäng, varefter kommer tre okända damer, Anna Jansson, Ytterstäng och Margit Andersson, Sandstugan. Lärare är Anna Engstrand

Århammars skola tillkom år 1884 genom dåvarande ägaren till Århammar Anders Petter Öberg och hans maka Charlotta som skänkte en tomt till Nykyrka församling, där enligt gåvobrevet heter, en skola skall uppföras där utexaminerad lärare skall verka i evärdliga tider. Innan skolan var byggd ska skolundervisning skett i Fjällstugan.

År 1947 måste dock skolan läggas ned på grund av minskat elevantal. Högsta elevantal i skolans historia var ca 30 fördelade på 6 klasser, varannandagsläsning pågick till år 1920 då vardagsläsning infördes. De lärare som verkat i skolan är följande: Anna Bergstrand, Hilda Lindgren, Hilda Andersson, Anna Nilsson och Ester Olsson.

Image

Århammars skola foto från 1919


Bilden tagen examensdagen år 1919. Lärarinnan Anna Nilsson med elever fr v Erik Henriksson, Fjäll; Axel Brant, Ladäng; Gottfrid Andersson, Brotorp; Gösta Eriksson, Stockäng; Olga Brant, Ladäng; Ejvor Dalgren, Århammar; Amalia Lindberg, Gustavslund; Ines Eriksson, Århammar; Gösta Eriksson, Århammar; Elsa Johansson, Rödjan; Henry Dalgren, Århammar; Vera Nilsson, Århammar; Eric Andersson, Sandstugan och Rickard Brant, Ladäng

Förening:

Stigtomta Hembygdsförening

Skapad av: (2016-12-16 14:34:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stigtomta Hembygdsförening (2020-11-18 18:15:24) Kontakta föreningen