Hormesta Skola, f d Nykyrka Församling

Image

Foto 2020/Lena Wingren

Torpinventeringen:

På Hormesta ägor väster om landsvägen inte långt från fattigstugan uppfördes den första skolan i Nykyrka omkring 1850. Innan dess hade skolbarn undervisats i Klockarbol av madam Hagelström redan från 1790-talet. Den första skolan brann ned 1899 och en ny uppfördes på samma plats. Där bedrevs undervisning fram till 1930 då Mjälnäs skola togs i bruk. Hormesta skola såldes och användes som sommarstuga till någon gång på 1960-talet. Huset var då i så dåligt skick att det brändes ned. Vid skolan bodde och undervisade bl.a. systrarna Anna Serafia och Hildur Axelina Maria Bergh samt Gunhild Uhr och Margit Andersson. De båda sistnämnda flyttade över till Mjälnäs skola när den öppnades. 

Läs mer om skolorna i Nykyrka

Källa:

Torpinventeringen

Författare

[email protected] (2022-10-05 12:03:10)


Förening:

Stigtomta Hembygdsförening

Skapad av: (2020-06-16 18:38:04) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stigtomta Hembygdsförening (2022-10-05 12:03:10) Kontakta föreningen