Gösta Johansson - Ordförande             0708 77 02 14

Maria Johansson - Kassör                      0702 87 00 32

Lars Bohlin - Sekreterare                       0705 97 00 08