Åstradsgården


Adress: Brågarpsvägen 15, Staffanstorp

Åstradsgården, som numera även benämns Hembygdsgården, är sedan 1982 föreningens hembygdsmuseum och rymmer ca 3.200 registerarade föremål inomfrämst hantverk, jordbruk, biodling och skomakeri. Här finns också en fin samlng textiler. (För mer info, se Våra Samlingar)

Åstradsgården som tillhör Brågarps by (vilken numera är en del av Staffanstorp) har dock mycket äldre anor.

För byanamnet Brågarp finns belägg från 1460, då det skrevs ”Broghorpp”. Åstradsgården, som har gårdsnumret 1, fanns anlagd redan då. Byn hade före enskiftet 1813 sex gårdar och sex gatehus. Vid skiftet flyttades fyra gårdar ut, kvar blev nr 1, öster om kyrkan, och prästgården nr 6, väster om kyrkan. Gatehusen berördes inte.

Åstradsgården har fått sitt namn efter Anders Åstradsson, som ägde gården Brågarp nr 1 under slutet av 1800-talet. På 1890-talet byggde han om gården. Det var då boningshuset antog det utseende, som synes på bilden och som fortfarande består.

1903 efterträddes Anders Åstradsson av sin svärson Nordfors som gårdens ägare, men redan 1904 såldes gården vidare till Svenska Sockerbruks AB som lät ändra om boningshuset till fyra personalbostäder och rev uthusen.
1977 köpte kommunen gården för att bygga bostäder. 1982 var det aktuellt att gården skulle rivas. En "folkstorm" med protester hindrade detta. Hembygdsföreningen fick 1983 ett 25 årigt nyttjanderättsavtal med kommunen. De museala samlingarna fick ett hem och Hembygdsföreningens medlemmar och allmänheten en uppskattad samlingslokal.

2008 revs den gamla trätrappan mot trädgården och ersattes med ny trappa i stenmaterial och med nya järnräcken. Materialet bekostades av föreningen. Arbetet utfördes med ideella krafter under ledning av Börje Olsson.

2009 sålde Staffanstorps kommun Åstradsgården till Staffanstorps kommuns fastighets AB och föreningen  och den nye ägaren utförde en omfattande renovering av byggnaden. Fasaden putsades om och målades. Inramningen av två runda fönster till vinden togs fram och markerades. Vinden fick nya elledningar och utökad belysning. Trädgården fick ny häck mot parkeringen och rabatter gjordes om och nyplanterades. Hembygdsföreningen fick ett nytt 10 årigt avtal och disponerar fastigheten fritt som tidigare genom detta avtal med den nye ägaren.

2014 gjordes en större ommöblering, skomakeriet flyttades och till s.k. styrelserummet och det tidigare skomakeriet renoverades och blev till ett "finrum" med bl.a. en skänkt soffgrupp i gammal stil. Alla tavlor hängdes om och skyltskåpen utrustades med bättre belysningar. Allt som vanligt med ideella krafter.

Staffanstorps Hembygdsförening står väl rustad för sina trivselkvällar och att föra den fina traditionen att fira Nationaldagen i anslutning till Åstradsgården vidare.

Se vidare Föreningshistorik

Förening:

Staffanstorps Hembygdsförening

Skapad av: Staffanstorps Hembygdsförening (2012-04-17 13:17:28) Kontakta föreningen
Ändrad av: Staffanstorps Hembygdsförening (2019-01-16 09:53:13) Kontakta föreningen