Nevishögs Smedja


Adress: Nevishögsvägen 24
(Tidigare gatunamn var Torrebergavägen)

Nevishögs smedja är en sevärd, intakt och fullt fungerande bysmedja från 1800-talets början.

Den nuvarande smedjelokalen byggdes, som årtalet på den vackra, gamla vindflöjeln anger, år 1836. Flöjelns inskription lyder "AML 1836" och AML står för dåvarande smeden Anders Möller.

Bland de få ändringar som har gjorts sedan dess är byggandet av en fristående ekonomibyggnad med skostall norr om smedjan. Denna byggdes 1922-1923. En annan ändring genom tiden är att smedjan och smestuan som ursprungligen skildes åt av en smal gång, numera är sammanbyggda.

Smedjans form och inredning är i övrigt näst intill den ursprungliga. Möjligen har det tillkommit fler och större fönster. Genom sitt stampade jordgolv och avsaknaden av mer omfattande elektrifiering torde denna delen av fastigheten utgöra  en av Skånes äldsta och bäst bevarade smedjor.

Smedjan är faktiskt i bruk en gång om året under vår Smedjesdag på hösten. Då är allmänheten mer än välkomna att besöka oss!

”Smestuan” renoverad internt 1994 till moderna samlingslokaler, som kan hyras av föreningen. Se Uthyrning för detaljer.

Söndagen den 21 maj 1995 kunde smedjan återinvigas efter ett omfattande restaureringsarbete och en unik museismedja är bevarad för framtiden.

År 2009 togs en häck bort å fastighetens norra gräns och ersattes med ett gjutjärnsstaket. Detta har tidigare ingått i staket för Brågarps kyrkogård. Arbetet har som vanligt utförts med ideella krafter: Börje Olsson, Stig-Åke Larsson och Curth-Åke Granetoft gjorde det.

År 2012 beslöt Hembygdsföreningen att lägga om taket på Smedjan. Taket på smedjan och bostadsdelen har fått ny pappbeläggning i gammal stil. Arbetet utfördes under sommaren av Svedala Bygg & Tak och stod färdig till den årliga smedjedagen den 9 aug. Kostnaden för omläggningen på dryga 300 tusen dränerade föreningens kassa djupt. Men gläder oss åt ett tät och vackert tak som vi hoppas skall hålla i många år och att vi lyckades genomföra detta med egna medel.

År 2014 renoverades delar av skostallet invändigt för att användas som utställningsutrymme för vår samling av brandsprutor och hästvagnar. Här finns också en gesällkammare.

Smedjan med bostadsdel och skostall ägs sedan 1992 av Staffanstorps Hembygdsföreningen. Önskan att bevara Nevishögs Smedjan var faktiskt anledningen till att Staffanstorps Hembygdsförening bildades 1965.

För mer information om smedjan, se broschyren om Nevishögs Smedja.

Förening:

Staffanstorps Hembygdsförening

Skapad av: Staffanstorps Hembygdsförening (2012-04-17 13:19:01) Kontakta föreningen
Ändrad av: Staffanstorps Hembygdsförening (2019-01-16 09:54:11) Kontakta föreningen