Stugan


Karingens: fastighetsbeteckning: Spannarp 33:2
Karingens : adress Spannarp 232

Karingens i vårskrud

 

 

Hembygdstugan "Karingens"

foto som togs 1961 när Alma Andersson överlät Karingens till Spannarps Hembygdsförening, med på bilden är Gunnar Johansson.

"Karingens" är ursprungligen en enkelstuga från början av 1800-talet. Enkelstugan karaktäriseras av en planlösning med förstuga och innanförliggande kök vid ena gaveln, medan resten av huset består av ett enda rum, stugan. Omkring 1830 blev "karingens" tillbyggd med ytterligare en förstuga, kök samt kammare vid den motstående gaveln. Detta för att kunna hysa ytterligare boende. Som mest lär tre familjer ha bott i det förhållandevis lilla huset.
Byggnadens stomme utgöres av skiftesverk med panelklädsel. Taket är ursprungligen halmtäckt, numera vasstäckt, och grundläggningen utgöres av natursten. Fönstren är vitmålade tvålufts, spröjsade. Till fastigheten hör också en mindre uthusbyggnad, smedjan kallad, även den i skiftesverksteknik, samt ett utedass.
Huset har fått sitt namn efter en man benämnd  "karingen", en av husets många invånare genom tiderna.
"Karingens"  har varit bebodd fram till 1957 och förvärvades av  Spannarps hembygdsförening 1961.
2013 påbörjades en ny byggnad på tomten, den byggs på gammalt vis med skiftesverksteknink. I byggnaden är planerat att inhysa en spånhyvel.  Alltså en hyvel för att framställa takspån, som används till taktäckning.
Läs om spånhyvelns historia genom att klicka på knappen spånhyvel i menyn till vänster.

Så kunde det vara i en torparstuga. (youtubeklipp) klicka här.

Planskiss Stugan

Image

 

 

 

November 2019

Fönster åldras och ruttnar, så även på Karingens.
Det ordnades en fönsterrenoveringskurs i somras som arrangerades av Hallands Hembygdsförbund.
Arbetet blev inte färdigt på kursen. Fredag 15 nov träffades några personer att göra färdigt.
Det var en fönsterbotten och en del återställning av foder och lister på in och utsida.

Här är några bilder.

Image

ImageImageImageImageImage

ImageImageImage

Oktober 2019

Ny nock appliceras på stugan.

Det går till så, att man skaffar halm och pollar. Halm till nock skall vara löspressad havrehalm, varför är det otydliga svar på!
Träbitarna som ligger ovanpå och håller halmen på plats, kallas pollar, de bör vara av kärnek med en längd på 115cm till 140 cm.
Eftersom de tidigare pollarna var 140 cm långa valde vi att göra de som behövde bytas ut 130 cm.
här är några bilder.

Image

Kaarl-Anders. Peter

Image

Göran

Image

Fredde

Image

Karl-Anders

ImagePeter, Roland

ImageRoland

ImageNock klar!

Image

Nock färdig

 

 

 

Karingens i vårskrud

 

 

Hembygdstugan "Karingens"

Juni 2017
Vad vore en hembygdsförening utan frivilliga krafter!
Vid midsommar föll en söndervittrad lyktstolpe, dessbättre utan personskador. Nu är en ny stolpe på plats.
Tack Stig och Göran.
Styrelsen.

Image

Beskrivning: Lyktstolpe

Image

Beskrivning: Lyktstolpe

Image

Beskrivning: Lyktstolpe

Image

Beskrivning: Lyktstolpe

 

Karingens 2020-04-23


Editerad av: Karl-Anders Börjesson (2020-04-26 11:55:17)
Editerad av: Karl-Anders Börjesson (2020-04-26 11:39:24)