Fornsalen i Ödeborg


Image
 

Fornsalen i Ödeborg  är vackert belägen på en kulle med utsikt över Valbodalen och Ödeborgs samhälle. Museibyggnaden stod färdig 1913 och är uppförd i götisk stil i tidens nationalromantiska anda. Den bekostades av personer med rötter i bygden och av Ödeborgs Bruk.

2006 byggnadsminnesförklarades Fornsalen för sin unika och välbevarade exteriör och interiör. 2012 och 2013 genomgick den en omfattande utvändig restaurering.

Fornsalen är ett av Dalslands mest välförsedda museer med nästan 6.000 dalsländska föremål från den förindustriella tiden.
Bland föremålen märks altartavlan från 1600-talet, som har stått i Färgelanda gamla kyrka fram till kyrkan revs 1870 och på 1780-talet inköptes från Uddevalla gamla kyrka. Här förvaras också en bila (yxa) som sägs ha använts vid den sista avrättningen i Valbo härad år 1830. Intressant är även ett dockskåp som barnen på Stigens Herrgård lekte med vid 1900-talets början. Det senaste tillskottet till samlingarna är ett hundskinn av den utdöda dalbohunden.

Image

Altartavla från Färgelanda gamla kyrka

 

Fornsalen kan besökas efter överenskommelse med vaktmästare Kurt Aronsson, telefon 0528-710 10. Avgift.

Vid Fornsalen finns bilparkering. Den är även ett utmärkt resmål för bussresor. Bussparkering finns vid Folkets Hus. Därifrån är det cirka 250 meters promenad till Fornsalen.

Fornsalen är öppen endast efter överenskommelse. För visning kontakta Kurt Aronsson, tel. 0528-710 10, 0739-74 86 56.

We speak English.

 

Image
Fornsalen vid invigningen 1913

 

 

 

 

 

 

Förening:

Södra Valbo Hembygdsförening

Skapad av: (2012-08-25 12:55:40) Kontakta föreningen
Ändrad av: Södra Valbo Hembygdsförening (2019-07-11 19:28:08) Kontakta föreningen