Om oss

Södra Valbo Hembygdsförening är verksam inom socknarna Färgelanda, Ödeborg och Torp i Färgelanda kommun samt Valbo-Ryrs socken i Munkedals kommun. Samtliga socknar är belägna i landskapet Dalsland. Södra Valbo Hembygdsförening är en av landets äldsta hembygdsföreningar och bildades år 1906 på initiativ av bland annat folkskollärare Anders Linder, den kulturhistoriskt...

Läs mer >

Nyheter

Tack till alla som deltagit på Blanketorpet

Södra Valbo Hembygdsförening önskar härmed framföra ett varmt tack till alla som deltagit vid och möjliggjort omläggningen med skiffer på manbyggnadens tak: vid planering och förarbeten, tillhandahållande av ställningar, snickeriarbeten, läggning av skiffertak, plåtarbeten, tillagning av mat, ordnande av logi mm.
Föreningen vill också framföra ett varmt tack för alla gåvor som...

Läs mer >

Boken ”Färgelanda förr och nu”

Lagom till jul ger Södra Valbo Hembygdsförening ut boken ”Färgelanda förr och nu”.
Boken innehåller cirka 150 sidor med foton och är ett dokument över de förändringar som skett inom Färgelanda kommun, främst dess samhällen, under ungefär 100 år.
Föreningens fotograf Kurt Aronsson har valt ut foton ur föreningens...

Läs mer >

Färgelanda förr och nu

Angående corona-pandemin

Pågående corona-pandemi påverkar föreningens verksamhet. Vi följer utvecklingen och  Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Besök vår hemsida för att få aktuell information angående eventuella aktiviteter.

Vid besök på aktiviteter var vänlig beakta Folkhälsomyndighetens vid varje tidpunkt gällande rekommendationer avseende symptom vid förkylning, hygien, avstånd mellan personer etc.
Styrelsen

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]