Om oss

Södra Valbo Hembygdsförening är verksam inom socknarna Färgelanda, Ödeborg och Torp i Färgelanda kommun samt Valbo-Ryrs socken i Munkedals kommun. Samtliga socknar är belägna i landskapet Dalsland. Södra Valbo Hembygdsförening är en av landets äldsta hembygdsföreningar och bildades år 1906 på initiativ av bland annat folkskollärare Anders Linder, den kulturhistoriskt intresserade Thure Langer och Dalslands folkhögskoleförening. Vi är för närvarande ungefär 215 medlemmar.

Föreningen äger hembygdsgården Blanketorpet i Färgelanda, museet Fornsalen i Ödeborg och ryggåsstugan Kvarnbacken i Södra Rån i Ödeborg. Vi förvaltar också Teklas stuga Parkane i Huseby i Torp.

Du som vill bli medlem
kontakta någon av oss i styrelsen!
Vi vänder oss till Dig som är intresserad av och vill lära mer om vår historia och vårt kulturarv.
Du är alltid välkommen att deltaga i vår verksamhet! Flera är lämpliga för barnfamiljer.
Välkommen att bidra med idéer och hjälpa till i vårt arbete!

Du som vill delta i föreningens arbete

Föreningen behöver frivilliga, som ställer upp vid aktiviteter och vid arbete på Blanketorpet, vid Fornsalen och våra övriga objekt.
Du som är intresserad, kontakta styrelsen.

Uthyrning av hembygdsgården Blanketorpet

Föreningar och grupper kan hyra vår fina manbyggnad för möten och studiecirklar.
Är Du intresserad av att hyra, kontakta då föreningens kassör.

Samarbete med Högsäters Hembygdsförening

Södra Valbo Hembygdsförening och Högsäters Hembygdsförening samarbetar. Tillsammans diskuterar vi fortlöpande gemensamma aktiviteter.

Bilder

Under fliken "bilder" har vi lagt in bilder från föreningens aktiviteter från 2012 till idag, och vi lägger fortlöpande in nya bilder.
Bilderna ligger årsvis, och du finner dem genom att titta i menyn längst upp till vänster på hemsidan.
Klickar du på en bild visas hela bilden i större format och du kan se bildtexten.