HEMBYGDSSTUGAN


 

Image

 

Hembygdsstugan
Alldeles norr om kyrkan ligger vår hembygdsstuga, troligen byggd på 1700-talet.
Första gången den omtalas är när den blev församlinglingens fattigstuga. Här fick de som
inte hade någonstans att bo ett hem för längre eller kortare tid. 1904 stod åldersomshemmet i
Olstorp klart och då upphörde stugan att vara fattigvårdsstuga.
På 1920-talet skänktes den av
fattigvårdsstyrelsen till Södra Möckleby kulturella ungdomsförening. 1958 var stugan i så
dåligt skick att ungdomsföreningen inte hade råd att renovera den utan skänkte den till
hembygdsföreningen.

Under 1960-talet renoverades stugan. På 1980-talet började
föreningen samla in gamla föremål och möbler och idag är den enkelt möblerad.

Hela tiden måste stugan underhållas.

I år 2019 var det tid för en helrenovering av stugans tak, det hade konstaterats att det läckte in vatten på olika ställen. Nu är det ny underlagspapp och ny tegel på hela taket. Runt skorstenen har det tätats med plåt och kalkbruk.

För att kunna finansiera projektet sökte vi och fick stöd av 

Länsstyrelsen i Kalmar län och Jordbruksverkets kulturenhet.

Image
 

Förening:

Södra Möckleby Hembygdsförening

Skapad av: Södra Möckleby Hembygdsförening (2018-08-27 09:00:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: Södra Möckleby Hembygdsförening (2019-10-03 09:44:10) Kontakta föreningen