Om oss

Söderöns hembygdsförening bildades 2001 och har för närvarande (år 2023) ca 300 medlemmar. Enligt stadgarna har föreningen som målsättning att dokumentera hembygden och verka för bevarande av dess lokala historia i ord och bild. Detta görs genom att arrangera hembygdsdagar, byvandringar och framför allt genom medlemsbladet Söderöposten, som utges fyra gånger per år.