Dagslötastenen

Välkommen till Dagslötastenen - Sörmlands största flyttblock och Sveriges näst största enligt Riksantikvarieämbet. Mäktig är den i alla fall, där den ligger högst uppe på bergsryggen ungefär 10 x 20 meter stor.

En tradition berättar att den är ditslängd av en jätte som bodde vid Grytsta skans på andra sidan sjön Valdemaren. När han fick höra kyrkklockorna ringa fick han sådant obehag av oljudet att han slängde iväg stenblocket, som dock inte nådde ända fram.

En annan berättelse förtäljer att stenen har tagits av en jätte på Valdemarsön och kastats mot Sköldinge kyrka medelst ett strumpeband. Detta gick sönder och stenen hamnade i skogen.

Det här lär ju ha varit på 1100-talet för då är kyrkan bygd om de hade klockor i kyrkan från början det vill säga. Jättar kanske det inte finns några kvar idag men det sägs att stenen fortfarande vänder på sig varje gång kyrkklockorna ringer.

När hembygdsföreningen för några år sedan besökte stenen berättade en deltagare att det förr fanns en stege så man kunde komma upp på stenblocket. Därifrån kan man se ända till Sköldinge skola. Och motsatt berättades också att man på vintern när det är snö ska kunna se stenen från höjden bortom skolan.

Arkeologerna kallar inte Dagslötastenen för ett jättekast, utan för ett flyttblock. Flyttblocken transporterades på och i inlandsisar eller glaciärer i isens rörelseriktning. När isen sen smälte undan hamnade flyttblocken på marken.

Källa:

Fornsök: Raä Sköldinge 54:1


Förening:

Södermanlands Hembygdsförbund

Skapad av: Södermanlands Hembygdsförbund (2020-04-14 15:12:11) Kontakta föreningen
Ändrad av: Södermanlands Hembygdsförbund (2020-04-18 08:26:05) Kontakta föreningen